Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Ustawa o ochronie danych osobowych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Termin szkolenia: 04.08.2014 r. Miejsce szkolenia: Hotel Scandic, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 50 – 032... czytaj całość »
Data publikacji: 22.07.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w myśl obowiązujących przepisów"
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w myśl obowiązujących przepisów"... czytaj całość »
Data publikacji: 15.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Nowelizacja przepisów ustawy o pomocy społecznej, zmiany i przyszłość pomocy społecznej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Termin szkolenia: 25.07.2014 r. Miejsce: Hotel Quality System, al. M. Kromera 16, Wrocław Ilość miejsc: ... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na kurs zawodowy „PNF”
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kurs zawodowy "PNF" ... czytaj całość »
Data publikacji: 10.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w myśl obowiązujących przepisów”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Termin szkolenia: 21.07.2014r. Miejsce szkolenia: miasto Wrocław, dokładne miejsce zostanie wskazane po wy... czytaj całość »
Data publikacji: 7.07.2014 r.
NOWA USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Od 18 lipca 2014r. wchodzi w życie nowa Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz.498). Organy administracji samorządowej (w tym także marszałkowie województw) przestaną wydawać decyzje w sprawie przeprowadzania zbiórek publicznych na podległych sobie obszarach. Wszelkie... czytaj całość »
Data publikacji: 4.07.2014 r.
DOLNOŚLĄSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ zaprasza do udziału w konkursie na utwór literacki "O PRACOWNIKU SOCJALNYM"
Konkurs skierowany jest do klientów pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie pracy pracownika socjalnego „Mój pracownik socjalny”. Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o formę wypowiedzi. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie... czytaj całość »
Data publikacji: 3.07.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie "Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura "Niebieskiej karty” – po ostatnich zmianach”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Termin szkolenia: 14.07.2014r. Miejsce szkolenia: Hotel Quality System, ul. Marcina Kromera 16, 51-163 Wrocław... czytaj całość »
Data publikacji: 30.06.2014 r.
Konkurs "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"
Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, którego celem jest: 1) wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez... czytaj całość »
Data publikacji: 20.05.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz harmonogram szkolenia „ Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych” ... czytaj całość »
Data publikacji: 26.06.2014 r.
Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok aktywnoœci Seniorów - UMWDLiczba odwiedzin: 487474
Liczba gości online: