Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja o podmiotach realizujących szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia wyższe I stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

Na podstawie informacji z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy do wiadomości dane kontaktowe podmiotów, które realizują szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia dla aspirantów pracy socjalnej w... czytaj całość »
Data publikacji: 21.07.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.
Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami” WAŁBRZYCH Termin: 20.07.2016 r. Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena... czytaj całość »
Data publikacji: 22.06.2016 r.
SUPERWIZJA 2016
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w 2016r. zaplanował objęcie wsparciem w postaci superwizji pracowników systemu pomocy społecznej, którzy w swej codziennej pracy stykają się z problemem przemocy w rodzinie i pracują z osobami doświadczającymi przemocy – pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków... czytaj całość »
Data publikacji: 20.06.2016 r.
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Wszyscy członkowie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej podpisali dokument, deklarujący chęć współdziałania przedstawicieli instytucji samorządowych, pracodawców oraz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji inicjatyw, wspierających Ekonomię Społeczną w województwie dolnośląskim.... czytaj całość »
Data publikacji: 17.06.2016 r.
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W LUTOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W ŻAGANIU DLA CIS/KIS/ZAZ/WTZ I PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU, DZIAŁAJACYCH NA RZECZ WW. PODMIOTÓW.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że termin wizyty studyjnej został przełożony na 29 sierpnia 2016r. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 12 sierpnia 2016 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej... czytaj całość »
Data publikacji: 6.06.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza do zgłaszania uwag, komentarzy i propozycji zmian do projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2022
Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Dolnośląskiego zakończył prace nad przygotowaniem dokumentu z obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2022”. W związku z powyższym zwracamy si... czytaj całość »
Data publikacji: 19.05.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania sieciujące podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS/KIS/ZAZ/WTZ
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie sieciujące w Wałbrzychu pt. „Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez WTZ” została przedłużona do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.00. 1. WROCŁAW – Współpraca podmiotów reintegracyjnych... czytaj całość »
Data publikacji: 2.06.2016 r.
DOPS Wrocław zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze pn. „Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Jak efektywnie budować relacje w kontekście pozyskiwania zleceń?” LEGNICA Termin: 06.06.2016 r. Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG,... czytaj całość »
Data publikacji: 30.05.2016 r.
Projekt - Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego
Find Work jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą usługi pracy tymczasowej, doradztwa w zakresie zatrudniania obcokrajowców oraz ciekawe projekty stażowe dla studentów. POSZUKUJEMY OSÓB: w różnym wieku (od 15 r. ż.) zamieszkujących województwo... czytaj całość »
Data publikacji: 23.05.2016 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 20490
Liczba gości online: