Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+
„Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
W związku z tym zadanie związane z prowadzeniem ww. spraw, realizowane dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, od 2 stycznia 2018 roku realizowane jest przez:

Oddział Koordynacji Świadczeń
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
nr tel. 71 340 64 13
nr faxu 71 340 64 11
e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

Adres do korespondencji:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław


Tym samym, w sprawach indywidualnych po 2 stycznia 2018 r. osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.
Data publikacji: 8.01.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż z przyczyn organizacyjno – technicznych zmianie ulega termin szkolenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż z przyczyn organizacyjno – technicznych zmianie ulega termin szkolenia: "Prawo w praktyce- odpowiedzialność pracownika" . Nowy termin: 1. 14.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 dla 20 osób 2. 15.06.2018 r., godz. 8.00 – 16... czytaj całość »
Data publikacji: 24.05.2018 r.
Projekt „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w imieniu realizatorów projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” zaprasza osoby posiadające praktyczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć ... czytaj całość »
Data publikacji: 23.05.2018 r.
Wstępna rekrutacja na szkolenie Specjalizacja I stopnia
W związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik... czytaj całość »
Data publikacji: 23.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie pt. „Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika” realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” do 23.05.2018 roku.... czytaj całość »
Data publikacji: 22.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 – pt. „Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika”. 1 szkolenie 1 - dniowe dla 2 grup po 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Kadrę zarządzającą, kadrowych oraz pracowników działu kadr jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Terminy: ... czytaj całość »
Data publikacji: 18.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejsce: Wrocław, Siedzib DOPS ul. Trzebnicka 42-44, 53-230 Wrocław Termin: 8 czerwca 2018 r. ... czytaj całość »
Data publikacji: 16.05.2018 r.
Przedłużenie rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”: Szkolenie 1 „Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala... czytaj całość »
Data publikacji: 10.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie – pt. ”... czytaj całość »
Data publikacji: 27.04.2018 r.
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) DOPS NIECZYNNY
Informujemy, że 30 kwietnia (tj. poniedziałek) br. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny.... czytaj całość »
Data publikacji: 16.04.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”. do 18.04.2018 r. Szkolenie 2 – pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach... czytaj całość »
Data publikacji: 13.04.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 9762
Liczba gości online: