Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Awaria telefonów stacjonarnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
Uprzejmie informujemy, iż w związku z awarią telefonów stacjonarnych w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapytania prosimy kierować pod numer komórkowy 508 215 198 lub w formie mailowej na adres dops@dops.wroc.pl. Za utrudnienia przepraszamy. ... czytaj całość »
Data publikacji: 23.11.2015 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, samorządu lokalnego, nauki oraz biznesu działających w województwie dolnośląskim do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. DOPS informuje, iż z dniem powołania... czytaj całość »
Data publikacji: 18.11.2015 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.
Miło nam poinformować, że 19 października 2015 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca dla RPO WD zaakceptował projekt pozakonkursowy pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014... czytaj całość »
Data publikacji: 19.10.2015 r.
NABÓR NA WARSZTATY Z ZAKRESU DIALOGU MOTYWUJĄCEGO - 16 MIEJSC
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości udziału w rekrutacji na „Warsztaty z zakresu dialogu motywującego". Warsztaty adresowane są do pracowników dolnośląskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, których czynności zawodowe związane są z obszarem przeciwdzia... czytaj całość »
Data publikacji: 15.10.2015 r.
Szkolenie dla pracowników lokalnych punktów konsultacyjno-informacyjnych organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
Zachęcamy do aplikowania na szkolenie jakie odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2015 r. Szkolenie organizowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jest to szkoleniedla osób udzielających porad w lokalnych punktach... czytaj całość »
Data publikacji: 9.10.2015 r.
Wrocław - Szkolenie "Bezpieczeństwo i środki unijne w obszarze pomocy i integracji społecznej"
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, działające na rzecz rozwoju systemu pomocy społecznej zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli jednostek pomocy na dwudniowe szkolenie organizowane w dniach 26-27 października 2015 r. z zakresu: • Bezpieczeństwo w pomocy społecznej, •... czytaj całość »
Data publikacji: 6.10.2015 r.
Pierwsze dolnośląskie OWES uzyskały akredytację
23 września 2015 r. Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyznał rekomendacje dwóm pierwszym OWES-om z terenu województwa dolnośląskiego. Rekomendacje niezbędne do zakończenia... czytaj całość »
Data publikacji: 24.09.2015 r.
INFORMACJA O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
Informujemy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jakie w 2015 roku organizuje Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie &... czytaj całość »
Data publikacji: 15.06.2015 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zamówienia publiczne po nowelizacjach”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Miejsce odbywania szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie. Firma... czytaj całość »
Data publikacji: 27.05.2015 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Miejsce szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie. Liczba miejsc:... czytaj całość »
Data publikacji: 13.05.2015 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 115218
Liczba gości online: