Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
Termin: 25.09.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Marta Jurkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

kadrę zarządzającą podmiotów systemu pieczy zastępczej tj. kierowników placówek wsparcia dziennego, kierowników/dyrektorów PCPR i OPS, dyrektorów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym placówek typu rodzinnego, kierowników i kadrę zarządzającą placówek opiekuńczo-terapeutycznych, kierowników i kadrę zarządzającą interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, kierowników i kadrę zarządzającą ośrodków adopcyjnych.
Termin przesyłania zgłoszeń: 18 wrzesień 2019 r.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 25.09.2019 r.Formularz zgłoszeniowy 25.09.2019 r.

2. Szkolenie - pt. „Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób
Termin: 27.09.2019 r., 01.10.2019 r., 08.10.2019 r., 14.10.2019 r.
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Patrycja Legieć
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 18 wrzesień 2019 r.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy - 27.09.2019 r., 01.10.2019 r., 08.10.2019 r., 14.10.2019 r.Formularz zgłoszeniowy - 27.09.2019 r., 01.10.2019 r., 08.10.2019 r., 14.10.2019 r.

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Data publikacji: 11.09.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenie „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalen
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenie „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej&... czytaj całość »
Data publikacji: 27.08.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.” Szkolenie 4 dniowe, wyjazdowe z noclegiem, 1 grupa - 20 osób Termin: 16 – 17.09.2019 r., 23 – 24.09.2019 r.... czytaj całość »
Data publikacji: 27.08.2019 r.
UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 1. Szkolenie - pt. „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji... czytaj całość »
Data publikacji: 13.08.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Diagnoza rodziny” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 19.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 20.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul.... czytaj całość »
Data publikacji: 2.08.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: ... czytaj całość »
Data publikacji: 31.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 05.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia –... czytaj całość »
Data publikacji: 25.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 05.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia –... czytaj całość »
Data publikacji: 17.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy” Termin: 23.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Patrycja Legieć - specjalista psychologii klinicznej,... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Szkolenie - pt. „Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 16.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 23.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Spo... czytaj całość »
Data publikacji: 3.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” Termin: 05.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Justyna Jasińska - doktor nauk... czytaj całość »
Data publikacji: 27.06.2019 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 183500
Liczba gości online: