Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
INFORMACJA O WARSZTACIE SPECJALISTYCZNYM
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje o możliwości wzięcia w odpłatnym warsztacie specjalistycznym   Praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym   ... czytaj całość »
Data publikacji: 26.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie doradcze we Wrocławiu pn. „Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej”.
LEGNICA Termin: 07.09.2016 r. Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica Termin przesyłania zgłoszeń: 06.09.2016, godz. 12:00, WROCŁAW Termin: 20.09.2016 r. Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu ... czytaj całość »
Data publikacji: 25.08.2016 r.
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty o charakterze reintegracyjnym
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie tworzenia regionalnej reprezentacji WTZ poprzez powołania regionalnego... czytaj całość »
Data publikacji: 24.08.2016 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz... czytaj całość »
Data publikacji: 22.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w pracach grupy roboczej ds. edukacji, działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w dzień powszedni w godzinach od 9:00 do 15:00. Informacja odnośnie członków grup roboczych znajdą Państwo na naszej stronie DOPS w zakładce Grupy Robocze. Terminy spotkań grupy robocza ds. edukacji – 12.08.2016r., 23.09.2016r., 26... czytaj całość »
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – nowe regulac
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – część 2” WROCŁAW Termin: 19.08.2016 r. ... czytaj całość »
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny”... czytaj całość »
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli ZAZ oraz WTZ na spotkanie sieciujące w Legnicy
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów oraz pracowników ZAZ (kierowania na otwarty rynek... czytaj całość »
Data publikacji: 27.07.2016 r.
Informacja o podmiotach realizujących szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia wyższe I stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

Na podstawie informacji z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy do wiadomości dane kontaktowe podmiotów, które realizują szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia dla aspirantów pracy socjalnej w... czytaj całość »
Data publikacji: 21.07.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.
Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2016 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Liczba odwiedzin: 14388
Liczba gości online: