Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! Podajemy adres na który mają państwo przesyłać prace dyplomowe. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach 40-173 Katowice, ul. Katowicka 27 ... czytaj całość »
Data publikacji: 29.09.2014 r.
Przedłużenie terminu konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014
Szanowni Państwo W związku z licznymi prośbami ze strony zainteresowanych podmiotów został wydłużony termin składania zgłoszeń w ramach konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014, do dnia 10. października 2014 roku. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Konkursu. Szczegóły... czytaj całość »
Data publikacji: 15.09.2014 r.
Bezpłatne szkolenie e-learningowe
W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy... czytaj całość »
Data publikacji: 9.09.2014 r.
X Dolnośląskie Forum Integracyjne "Mobilność ponad barierami"
Zapraszamy na X Dolnośląskie Forum Integracyjne "Mobilność ponad barierami"pod Honorowym Patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Jarosława Dudy oraz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Juliusza Migasiewicza - 22 września 2014 r. (poniedziałek), godz. 10:30 -... czytaj całość »
Data publikacji: 9.09.2014 r.
KONKURS DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w tym roku ogłosiło już drugą edycję konkursu na Dolnośląskiego Pracownika Socjalnego Roku. Celem konkursu jest wzmocnienie roli i prestiżu pracy socjalnej a także poprawa wizerunku pracownika socjalnego w społeczeństwie jak również integracja i wzmocnienie osób i podmiotów pracuj... czytaj całość »
Data publikacji: 5.09.2014 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej na zjazd który odbędzie się w dniach 6-7.09.2014 Zajęcia i nocleg są w: BEST WESTERN PLUS Q Hotel Wrocław ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław ... czytaj całość »
Data publikacji: 4.09.2014 r.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"... czytaj całość »
Data publikacji: 13.08.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Właściwe postępowanie w przypadku zgonu mieszkańca DPS”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Rekrutacja wydłużona do 19.08.2014 r. do godz. 12:00 Termin szkolenia: 25.08.2014 r. Miejsce: ... czytaj całość »
Data publikacji: 11.08.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Termin szkolenia: 18.08.2014r. Miejsce: Hotel "Scandic", ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 50 – 032 Wroclaw... czytaj całość »
Data publikacji: 4.08.2014 r.
Konkurs "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"
Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, którego celem jest: 1) wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez... czytaj całość »
Data publikacji: 20.05.2014 r.
Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok aktywnoœci Seniorów - UMWDLiczba odwiedzin: 557864
Liczba gości online: