Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informujemy o zmianie organu realizującego Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze
„Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, iż zadania dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych z dniem 1 stycznia 2018 r. przejmują Wojewodowie. W związku z powyższym na terenie Dolnego Śląska sprawy będą realizowane przez:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Koordynacji Świadczeń
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Tel. 71 340 64 13
Fax 71 340 64 11
Email: koordynacja.swiadczen@duw.pl
www.duw.pl
Data publikacji: 3.11.2017 r.
Infolinie "Rodzina 500+"
Uprzejmie informujemy, że we wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”: ... czytaj całość »
Data publikacji: 10.11.2017 r.
Szkolenie z zakresu specjalizacji II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację otrzymaną od Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, iż w ramach projektu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna "Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy" dofinansowanego... czytaj całość »
Data publikacji: 15.12.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację uzupełniającą (otwartą) do projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1. Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie dla przedstawicieli PES, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, zaplanowano na 8 grudnia 2017, Wrocław; Osoba do kontaktu: Dorota Butryn (e-mail: d... czytaj całość »
Data publikacji: 4.12.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Spotkanie zostanie poświęcone m.in. podsumowaniu działań OWES i omówieniu pojawiających się kwestii wynikających z prowadzenia Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, nowych zapisów w standardach akredytacyjnych, w szczególności w kontekście roli ROPS a także planów działań na rok kolejny. Miejsce:... czytaj całość »
Data publikacji: 30.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Miejsce: CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33 – 35a Wrocław Termin: 8 grudnia 2017 r. (piątek) Ilość miejsc na spotkaniu: 80 Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00) Tematyka: Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej to przestrzeń dla przedstawicieli różnych sektorów do włączenia... czytaj całość »
Data publikacji: 27.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację uzupełniającą (otwartą) do projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie dla przedstawicieli WTZ, 7 grudnia 2017, Bolesławiec, Osoba do kontaktu: Lucyna Pachciarz (e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl) 2. Dolnośląskie Forum... czytaj całość »
Data publikacji: 27.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej Miejsce: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu ... czytaj całość »
Data publikacji: 15.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji uzupełniającej do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski w dniach 27-28 listopada 2017 r. Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej... czytaj całość »
Data publikacji: 14.11.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w Forum Pomocy Społecznej 17 listopada 2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu Rekrutacji do udziału w Forum Pomocy Społecznej organizowanego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Termin i miejsce wydarzenia: 17 listopada 2017 r. · 10:00 – 15:00 Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ... czytaj całość »
Data publikacji: 13.11.2017 r.
arcySPRAWNI – przystanek Dolny Śląsk
W dniu 24 listopada br., w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, przy ul. Walońskiej 3-5 odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawicieli instytucji samorządowych... czytaj całość »
Data publikacji: 9.11.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 58589
Liczba gości online: