Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Konkurs "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"
Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, którego celem jest: 1) wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez... czytaj całość »
Data publikacji: 17.04.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy harmonogram najbliższego zjazdu! Zjazd 26-27.04 odbędzie się w hotelu Bacero ul. Ołtaszyńska 107. Harmonogram - zjazd V... czytaj całość »
Data publikacji: 24.04.2014 r.
Życzenia Wielkanocne
Życzymy Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja! Dyrekcja i pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we... czytaj całość »
Data publikacji: 18.04.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ”
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki Miejsce: siedziba jednostki zg... czytaj całość »
Data publikacji: 5.03.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na cykl spotkań informacyjno-doradczych „Zawiązywanie partnerstw lokalnych i współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z innymi podmiotami”
W spotkaniach mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Spotkania mają na celu pomoc w: - zdiagnozowaniu potrzeb środowiska lokalnego; - zwiększeniu umiejętności... czytaj całość »
Data publikacji: 10.04.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy harmonogram najbliższego zjazdu! Harmonogram - zjazd IV ... czytaj całość »
Data publikacji: 8.04.2014 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o bezpłatnym spotkaniu edukacyjnym
Asystent rodziny – procedura pracy w OPS prowadzonym przez Katarzynę Janas koordynatorkę pracy asystentów rodzinnych w ramach projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych, kierowniczkę Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Więcej informacji na... czytaj całość »
Data publikacji: 7.04.2014 r.
Informujemy iż rekrutacja na „Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny” zostaje wydłużona do dnia 11 kwietnia
Zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy przesyłać w dwóch formach - fax, mail lub osobiście do 11.04.2014r. - oryginały do 16.04.2014 r., pocztą na adres, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Dział Funduszy Unijnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście do Dolnośl... czytaj całość »
Data publikacji: 7.04.2014 r.
DOPS Wrocław zaprasza na „Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”
W specjalizacji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Nazwa szkolenia: Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny Terminy zjazdów: 10-11.05.14, 24-25.05... czytaj całość »
Data publikacji: 31.03.2014 r.
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłam harmonogram najbliższego zjazdu wraz z podziałem na grupy! Uprzejmie informuję, że WSZYSTKIE ZJAZDY odbywać się już będą w Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251 we Wrocławiu. ... czytaj całość »
Data publikacji: 25.03.2014 r.
Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok aktywnoœci Seniorów - UMWDLiczba odwiedzin: 365987
Liczba gości online: