Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do 28.09.2018 r. na szkolenia:
1. „Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)”
I grupa – 18.10.2018 r. – 3 wolne miejsca
II grupa – 19.10.2018 r.
2. „Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny” – 22.10.2018 r. realizowane w ramach projektu
„ Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Data publikacji: 20.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny”. Szkolenie 1 dniowe dla grupy 10 osób. Termin: 01.10.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Osrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław ... czytaj całość »
Data publikacji: 19.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji pn.:„Funkcjonowanie ZAZ jako elementu sektora ekonomii społecznej”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do przedstawicieli dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej oraz współpracujących z nimi instytucji i OWES. Spotkanie zostanie poświęcone aktualnym problemom zaz-ów związanym z finansowaniem rehabilitacji... czytaj całość »
Data publikacji: 17.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej - Zmiana miejsca spotkania
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na trzecie w tym roku spotkanie w ramach sieciowania podmiotów ekonomii społecznej, na którym skupimy się na projektowaniu katalogów branżowych, uwzględniających produkty różnych podmiotów ES. Najważniejsze informacje: Termin: 18.09... czytaj całość »
Data publikacji: 30.08.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Praca z rodziną z problemami przemocy”. Szkolenie 4 dniowe 1 grupa 20 osób. Termin: 28.09.2018 r., 01.10.2018 r., 08.10.2018 r., 09.10.2018 r. Szkolenie od 8.00-16.00 w każdym dniu szkoleniowym. Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek... czytaj całość »
Data publikacji: 11.09.2018 r.
Przedłużeniu rekrutacji na spotkanie sieci na rzecz reintegracji pn. „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na spotkanie sieci na rzecz reintegracji pn. „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych” do dnia 14.09. 2018 r. Miejsce:... czytaj całość »
Data publikacji: 11.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem w dniu 07.09.2018 r. o godz. 13.30 zostaje zakończona rekrutacja na szkolenie pt. „Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dziecka” realizowanego w ramach projektu „Szkolenie i... czytaj całość »
Data publikacji: 7.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1.Szkolenie - pt. „Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy”. Szkolenie 4 dniowe grupa 20 osób. Termin: 13.09.2018 r., 26.09.2018 t., 05.10.2018 r., 10.10.2018 r. Szkolenie od 8.00-16.00 w każdym dniu szkoleniowym. Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Spo... czytaj całość »
Data publikacji: 31.08.2018 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY! NABÓR TRWA DO 15 WRZEŚNIA
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r. roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup... czytaj całość »
Data publikacji: 30.08.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację otrzymaną od ROPS w Opolu, iż w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację otrzymaną od ROPS w Opolu, iż w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata... czytaj całość »
Data publikacji: 30.08.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Imago oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zapraszają do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepeł
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do przedstawicieli dolnośląskich organizacji i instytucji realizujących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Zostanie ono poświęcone tematyce wsparcia opiekunów osób z niepe... czytaj całość »
Data publikacji: 24.08.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 129262
Liczba gości online: