Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie: czerwiec 2017 - termin przesunięty na 11 lipca 2017 - dla przedstawicieli: CIS, PUP, KIS(Wrocław);
2. Forum Pomocy Społecznej – forum zaplanowano na listopad 2017 (Wrocław);
4. Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej - forum zaplanowano na październik 2017 (Wrocław);
5. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - forum zaplanowano na: wrzesień 2017 (Wałbrzych) oraz październik 2017 (Jelenia Góra);
6. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – spotkania zaplanowano w następujących terminach: 23 czerwca 2017 (Jelenia Góra) - termin przesunięty na 6 lipca 2017, wrzesień 2017 (Legnica);
7. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej
8. Doradztwo dla JST dot. klauzul społecznych w Pzp oraz rozwoju ekonomii społecznej/lokalnych planów ekonomii społecznej.

Pełna oferta, wraz z orientacyjnymi terminami spotkań znajduje się w załączniku. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Załączniki w wersji powiększonej:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieciującym dolnośląskie podmioty o charakterze reintegracyjnym - Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Kluby Integracji Społecznej Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się przedstawicieli dolnośląskiego środowiska KIS, wymiany do... czytaj całość »
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Jelenia Góra: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w jeleniej Górze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla... czytaj całość »
Data publikacji: 22.06.2017 r.
Zmiana siedziby Ośrodka Adopcyjnego DOPS
Ośrodek Adopcyjny DOPS uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2017r. zmienia swoją siedzibę. Nowy adres siedziby Ośrodka Adopcyjnego DOPS: ul. Trzebnicka 42 50-230 Wrocław. Ponadto informujemy, że adres do korespondencji pozostaje bez zmian tj. Ośrodek Adopcyjny DOPS ul. Hubska 7 ... czytaj całość »
Data publikacji: 29.05.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w... czytaj całość »
Data publikacji: 19.06.2017 r.
Bezpłatne certyfikowane kursy i staże we Wrocławiu i Legnicy!
Szanowni Państwo, W ramach projektu pn. Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku” w ramach RPO WD 2014-2020 realizowane są bezpłatne certyfikowane 56 h oraz 12-miesięczne szkolenia, a także płatne półroczne staże zawodowe. Tematyka... czytaj całość »
Data publikacji: 12.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1.... czytaj całość »
Data publikacji: 12.06.2017 r.
SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu możliwości przesyłania zgłoszeń... czytaj całość »
Data publikacji: 1.06.2017 r.
Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Państwo, Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej,... czytaj całość »
Data publikacji: 9.06.2017 r.
Bezpłatne szkolenia w obszarze zielonej gospodarki
Szanowni Państwo, W ramach projektu Dolnośląskie Forum Aktywizacji firma Euro Forum Marek Gudków z Lublina oferuje bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób w wieku 30+ z obszaru województwa dolnośląskiego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych obejmuje przeprowadzenie szkoleń 80 h- 120 h oraz płatny 3-miesi... czytaj całość »
Data publikacji: 8.06.2017 r.
Bezpłatny warsztaty dla organizacji pozarządowych !
28-29 czerwca 2017 r.- Wrocław: Kadry i księgowość dla ngo- w szczególności zapraszamy członków zarządów i osoby zajmujące się finansami i kadrami w organizacjach pozarządowych 28-29 czerwca 2017 r.-Wrocław: Działalność odpłatna i gospodarcza w ngo Cykl adresowany jest do ... czytaj całość »
Data publikacji: 6.06.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 19642
Liczba gości online: