Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Infolinie "Rodzina 500+"
Uprzejmie informujemy, że we wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”:
Lista numerów

Lp.WojewództwoNumer infolinii
1.DolnośląskieInfolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Numer kontaktowy: 71 340 64 58

Data publikacji: 10.11.2017 r.
Szkolenia z zakresu specjalizacji I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY organizowane przez oddział regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację otrzymaną od oddziału regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, iż w ramach projektu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na... czytaj całość »
Data publikacji: 13.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Eudajmonia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zapraszają do udziału w spotkaniach w ramach sieci na rzecz reintegracji – Kreowanie współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami (
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do podmiotów realizujących zadania w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Tematyka spotkania zostanie poświęcone kreowaniu współpracy międzysektorowej na rzecz... czytaj całość »
Data publikacji: 9.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1.... czytaj całość »
Data publikacji: 9.10.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w... czytaj całość »
Data publikacji: 27.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Spotkanie zostanie poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu pojawiających się kwestii, dotyczących zapisów Rekomendacji w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dn. 26.04.2017 r., wypracowaniu zasad współpracy w zakresie testowego wdrożenia stosowania rekomendacji, a także ewaluacji wzoru sprawozdania... czytaj całość »
Data publikacji: 25.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w II spotkaniu sieciującym podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Kluby Integracji Społecznej Tematyka spotkania zostanie poświęcone standardom pracy CIS i KIS w zakresie aktywizacji ... czytaj całość »
Data publikacji: 22.09.2017 r.
Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania dla JST i PES z ekspertem w Legnicy 22.09.2017r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że spotkanie informacyjno-doradcze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii spo... czytaj całość »
Data publikacji: 21.09.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Legnica: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w Legnicy pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów... czytaj całość »
Data publikacji: 12.09.2017 r.
INFORMACJA O SZKOLENIU Z ZAKRESU SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
Szanowni Państwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Opolu, iż w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, prowadzony będzie nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II... czytaj całość »
Data publikacji: 6.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przyznał kolejne Znaki Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
W drodze Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2017r., kolejnym podmiotom z Dolnego Śląska, został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Do grona Zdobywców Znaku dołączyli: 1. Spółdzielnia Socjalna „... czytaj całość »
Data publikacji: 6.09.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 142800
Liczba gości online: