Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja z badań ankietowych BAEL
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Wszelkich informacji na temat badania udziela Urząd Statystyczny we Wrocławiu i jego Oddziały w godzinach 7.15 do 15.15
Wrocław – tel. 71 3716 333, 71 3716 389
Jelenia Góra – tel. 75 6424 034
Legnica – tel. 76 8665 247
Wałbrzych – tel. 74 8869 219

Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo. Z uwagi na to, że sytuacja osób na rynku pracy w znacznym stopniu zależy także od posiadanych kwalifikacji i kompetencji, istotne miejsce w badaniu zajmują pytania związane z edukacją, w tym z rozwojem wiedzy i umiejętności. GUS przykłada dużą wagę do zebranych informacji w tym badaniu, bowiem stanowią one podstawę do podejmowania wielu decyzji. Wskaźniki wyznaczane na podstawie danych z BAEL wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Badanie BAEL jest także jednym z ważniejszych źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-ii-kwartal-2018-roku,4,30.html

Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, podobnie jak w innych badaniach prowadzonych przez Urzędy Statystyczne, obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zapewnienia tajemnicy statystycznej art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm). Oznacza ona, że zebrane w trakcie tego badania informacje nie mogą być i nie będą wykorzystane do innych celów niż statystyczne. Uzyskane odpowiedzi traktowane będą jako anonimowe i całkowicie poufne, zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia opracowań analiz statystycznych.

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, dostępne są na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej http://stat.gov.pl/rodo/.


UlotkaUlotka
Data publikacji: 18.01.2019 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe
Na Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok, dużo radości, szczęścia rodzinnego, wzajemnego ciepła i życzliwości oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym życzą Pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu... czytaj całość »
Data publikacji: 18.12.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 37785
Liczba gości online: