Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ woj. łódzkie, 8-9 listopada 2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) oraz samorządu (JST), na WIZYTĘ STUDYJNĄ do podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów założonych przez samorządy z terenu województwa łódzkiego.

CO ZOBACZYMY?

1. Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” w Brzezinach – kolebka klauzl społecznych, zwiedzanie m.in. sortowni odpadów komunalnych. Spółdzielnia założona przez Miasto Brzeziny i Powiat Brzeziński. Według NIK: „niektóre z kontrolowanych gmin stosowały klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na szeroką skalę i uczyniły z nich instrument rozwiązywania problemów osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z zatrudnieniem i integracją społeczną. Należy tu szczególnie wskazać gminę Brzeziny w województwie łódzkim, która zapewniła sobie odpowiednie przygotowanie jako zamawiającego do racjonalnego i skutecznego stosowania klauzul społecznych”.

2. Rawsko-Bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej. Jej założycielami były dwa samorządy z województwa łódzkiego, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz Gmina i Miasto Biała Rawska, Spółdzielnia świadczy usługi m.in. remontowo-budowlane na rzecz TBS, usługi gastronomiczne, porządkowe i komunalne, administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście. Jedyna w Polsce spółdzielnia socjalna prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej (rękodzielnictwo). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ, Burmistrzem Białej Rawskiej.

3. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego – prowadzi Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej–zwiedzanie obiektów DPS i WTZ, spotkania z przedstawicielami, dyskusje.

4. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych- spotkanie z przedstawicielami Sejmiku oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" - działalność w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz galerii artystycznej twórców z niepełnosprawnościami (przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi). Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My” podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ES: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Usług Społecznych.

PROGRAM 08 -09.11.2018 r.
I dzień
8.11.2018(czwartek)
08:30
– zbiórka, siedziba DOPS ul. Trzebnicka 42-44 Wrocław i wyjazd z Wrocławia
12:00-14:30 – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Communal Service” w Brzezinach, założycielami spółdzielni są Miasto Brzeziny i Gmina Rogów, spółdzielnia realizuje usługi komunalne na terenie miasta Brzeziny i powiatu Brzezińskiego. Przerwa kawowa
14:30-15:00- obiad serwowany przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca”
15:00-18:00 – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej (usługi komunalne i porządkowe, remontowo-budowlane na rzez TBS, gastronomiczne. Spółdzielnia szczególna, bo prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej wytwarzający rękodzieło). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ-u, Burmistrzem Białej Rawskiej, zwiedzanie)
18:00-19:00 – dojazd, kolacja i nocleg w obiekcie hotelowym Tatar w Rawie Mazowieckiej

II dzień
9.11.2018(piątek)
07:00-07:30
- śniadanie w obiekcie hotelowym Tatar
07:30-09:00 - dojazd do Rąbienia AB
09:00-12:00- wizyta w Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego, prowadzącej Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej – spotkanie z przedstawicielami fundacji, przerwa kawowa, zwiedzanie DPS, WTZ, przejazd do Łodzi
12:00-14:30- wizyta w Łódzkim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, spotkanie z przedstawicielami Sejmiku oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Prezentacja działalności Sejmiku w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz galerii artystycznej twórców z niepełnosprawnościami. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia OWES, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz Centrum Usług Społecznych
14:30-15:00 –obiad, serwowany przez Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi
15:00- wyjazd do Wrocławia. Planowany powrót do siedziby DOPS około 17:30-18:00

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały informacyjne, transport z Wrocławia i z powrotem (siedziba DOPS), ubezpieczenie NNW , nocleg, wyżywienie (przerwy kawowe, śniadanie, obiady, kolacja).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 31 października 2018 r. na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Formularz i regulamin dotyczy nowych uczestników. Pozostałe osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
ProgramProgram
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 17.10.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie”. Szkolenie 1 dniowe grupa 20 – tu osób. Termin: 17.10.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Osrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Termin... czytaj całość »
Data publikacji: 28.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż uległ zmianie termin szkolenia
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż uległ zmianie termin szkolenia pt. „Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny” dla organów kontrolnych wojewody realizowanego w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zast... czytaj całość »
Data publikacji: 27.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do 28.09.2018 r. na szkolenia:
1. „Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)” I grupa – 18.10.2018 r. – 3 wolne miejsca II grupa – 19.10.2018 r. 2. „Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny” – 22.10.2018 r. realizowane w... czytaj całość »
Data publikacji: 20.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny”. Szkolenie 1 dniowe dla grupy 10 osób. Termin: 01.10.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Osrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław ... czytaj całość »
Data publikacji: 19.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji pn.:„Funkcjonowanie ZAZ jako elementu sektora ekonomii społecznej”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do przedstawicieli dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej oraz współpracujących z nimi instytucji i OWES. Spotkanie zostanie poświęcone aktualnym problemom zaz-ów związanym z finansowaniem rehabilitacji... czytaj całość »
Data publikacji: 17.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej - Zmiana miejsca spotkania
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na trzecie w tym roku spotkanie w ramach sieciowania podmiotów ekonomii społecznej, na którym skupimy się na projektowaniu katalogów branżowych, uwzględniających produkty różnych podmiotów ES. Najważniejsze informacje: Termin: 18.09... czytaj całość »
Data publikacji: 30.08.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Praca z rodziną z problemami przemocy”. Szkolenie 4 dniowe 1 grupa 20 osób. Termin: 28.09.2018 r., 01.10.2018 r., 08.10.2018 r., 09.10.2018 r. Szkolenie od 8.00-16.00 w każdym dniu szkoleniowym. Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek... czytaj całość »
Data publikacji: 11.09.2018 r.
Przedłużeniu rekrutacji na spotkanie sieci na rzecz reintegracji pn. „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na spotkanie sieci na rzecz reintegracji pn. „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych” do dnia 14.09. 2018 r. Miejsce:... czytaj całość »
Data publikacji: 11.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem w dniu 07.09.2018 r. o godz. 13.30 zostaje zakończona rekrutacja na szkolenie pt. „Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dziecka” realizowanego w ramach projektu „Szkolenie i... czytaj całość »
Data publikacji: 7.09.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1.Szkolenie - pt. „Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy”. Szkolenie 4 dniowe grupa 20 osób. Termin: 13.09.2018 r., 26.09.2018 t., 05.10.2018 r., 10.10.2018 r. Szkolenie od 8.00-16.00 w każdym dniu szkoleniowym. Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Spo... czytaj całość »
Data publikacji: 31.08.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 154360
Liczba gości online: