Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I - 03.09.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 10.09.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Patrycja Legieć - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy osób indywidualnych, par i rodzin. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu zaburzeń osobowości, rozwoju dzieci i młodzieży, treningów umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi oraz treningów umiejętności wychowawczych.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 23 sierpień 2019 r.

2. Szkolenie - pt. „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I - 09.09.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 30.09.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Patrycja Legieć - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy osób indywidualnych, par i rodzin. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu zaburzeń osobowości, rozwoju dzieci i młodzieży, treningów umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi oraz treningów umiejętności wychowawczych.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 23 sierpień 2019 r.


RegulaminRegulamin
Formularz - Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka03.09.2019 r. Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Formularz - Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka10.09.2019 r. Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego oraz procedury w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Formularz - 09.09.2019 r.„Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”
Formularz - 30.09.2019 r.„Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Data publikacji: 13.08.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Diagnoza rodziny” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 19.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 20.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul.... czytaj całość »
Data publikacji: 2.08.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: ... czytaj całość »
Data publikacji: 31.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 05.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia –... czytaj całość »
Data publikacji: 25.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 05.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia –... czytaj całość »
Data publikacji: 17.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy” Termin: 23.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Patrycja Legieć - specjalista psychologii klinicznej,... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Szkolenie - pt. „Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy” Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 16.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Grupa II – 23.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Spo... czytaj całość »
Data publikacji: 3.07.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” Termin: 05.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Justyna Jasińska - doktor nauk... czytaj całość »
Data publikacji: 27.06.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie w dniu 02.07.2019 r. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 27.06.2019 r.
INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W ZAKRESIE I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w naborze na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc... czytaj całość »
Data publikacji: 19.06.2019 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje
Szkolenie „Praca z rodziną z problemem przemocy” Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że szkolenie w dniu 28.06.2019 r. „Praca z rodziną z problemem przemocy” zostało odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń uczestników.... czytaj całość »
Data publikacji: 19.06.2019 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 157372
Liczba gości online: