Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+
„Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
W związku z tym zadanie związane z prowadzeniem ww. spraw, realizowane dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, od 2 stycznia 2018 roku realizowane jest przez:

Oddział Koordynacji Świadczeń
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
nr tel. 71 340 64 13
nr faxu 71 340 64 11
e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

Adres do korespondencji:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław


Tym samym, w sprawach indywidualnych po 2 stycznia 2018 r. osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.
Data publikacji: 8.01.2018 r.
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) DOPS NIECZYNNY
Informujemy, że 30 kwietnia (tj. poniedziałek) br. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny.... czytaj całość »
Data publikacji: 16.04.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”. do 18.04.2018 r. Szkolenie 2 – pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach... czytaj całość »
Data publikacji: 13.04.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”. 1 szkolenie 1-dniowe dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Kadrę zarządzającą jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Termin: 23.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 Miejsce... czytaj całość »
Data publikacji: 10.04.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne - Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Klub Integracji Społecznej Miejsce: Fundacja „Merkury” Wałbrzych, ul. Beethovena 10 Termin: 27 kwietnia 2018 r. (piątek... czytaj całość »
Data publikacji: 4.04.2018 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY! NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 9 KWIETNIA
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r. roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup... czytaj całość »
Data publikacji: 30.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. samorządu (JST), podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO STRZELEC OPOLSKICH
Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST i PES na przykładzie samorządu gminnego w Strzelcach Opolskich, Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej powołanej przez JST i NGO oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA. PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY... czytaj całość »
Data publikacji: 29.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej Rozpoczynamy prace nad zintegrowanym systemem wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie w zakresie procesów zarządczych, produkcyjnych i... czytaj całość »
Data publikacji: 27.03.2018 r.
Życzenia Wielkanocne
Pogodnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, radosnego i mokrego Śmingusa – Dyngusa, zdrowia, pogody ducha, a także wiosennej atmosfery świątecznej życzą Pracownicy oraz Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu ... czytaj całość »
Data publikacji: 26.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz... czytaj całość »
Data publikacji: 14.03.2018 r.
Program Pomocy Dzieciom
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia... czytaj całość »
Data publikacji: 9.03.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 5341
Liczba gości online: