Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+
„Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
W związku z tym zadanie związane z prowadzeniem ww. spraw, realizowane dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, od 2 stycznia 2018 roku realizowane jest przez:

Oddział Koordynacji Świadczeń
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
nr tel. 71 340 68 39
nr faxu 71 340 64 11
e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

Adres do korespondencji:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław


Tym samym, w sprawach indywidualnych po 2 stycznia 2018 r. osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.
Data publikacji: 8.01.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych (WTZ i ZAZ), podmiotów ekonomii społecznej (PES) realizujących działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, OWES oraz samorządu (JST), na
WIZYTĘ STUDYJNĄ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI WIELOASPEKTOWEGO WSPARCIA DLA ODÓB NIEPELNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Celem wizyty prezentację dobrych praktyk w zakresie organizacji zadań dotyczących wieloaspektowego wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu ich rehabilitacji społecznej i zawodowej... czytaj całość »
Data publikacji: 19.07.2018 r.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) oraz samorządu (JST), na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO WIELOBRANŻOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ARTE Z BIELAWY. Celem wizyty jest prezentacja i wymiana... czytaj całość »
Data publikacji: 13.07.2018 r.
Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczący komponentu gwarancyjnego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spó... czytaj całość »
Data publikacji: 13.07.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne - Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Klub Integracji Społecznej Miejsce: Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49, Wrocław Termin: 20 lipca 2018 r. (pi... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy za
1. Szkolenie - pt. „Ustawa „Za życiem” – Najnowsze zmiany, omówienie i interpretacja”. Szkolenie 1 dniowe 2 grup po 20 osób. Termin: 23.07.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – I grupa 24.07.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – II grupa Miejsce szkolenia &... czytaj całość »
Data publikacji: 10.07.2018 r.
Odwołanie szkolenia
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż odwołany został termin szkolenia 06.07.2018 r. „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej”.... czytaj całość »
Data publikacji: 4.07.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy za
1. Szkolenie - pt. „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej”. Szkolenie 1 dniowe 2 grup po 20 osób. Termin: 05.07.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – I grupa 06.07.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – II grupa Miejsce... czytaj całość »
Data publikacji: 22.06.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej. Najważniejsze informacje Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 16.04.2018r.w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, ul.... czytaj całość »
Data publikacji: 13.06.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy za
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie - pt. „Rozmowa z dziećmi w... czytaj całość »
Data publikacji: 13.06.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkoleni
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie pt. „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo... czytaj całość »
Data publikacji: 13.06.2018 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 61585
Liczba gości online: