Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. Szkolenie - pt. „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób.
Termin:
Grupa I - 25.06.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 04.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 13 czerwiec 2019 r.

Trener: Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Jest kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 25.06.2019Formularz zgłoszeniowy 25.06.2019
Formularz zgłoszeniowy 04.07.2019Formularz zgłoszeniowy 04.07.2019

2. Szkolenie - pt. „Zamówienia publiczne do 30 tys. euro - procedury zasady udzielania, planowanie, szacowanie”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób.
Termin:
Grupa I - 26.06.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 27.06.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 14 czerwiec 2019 r.

Trener: Barbara Kunysz – Syrytczyk – radca prawny, doświadczony trener i doradca JST.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 26.06.2019Formularz zgłoszeniowy 26.06.2019
Formularz zgłoszeniowy 27.06.2019Formularz zgłoszeniowy 27.06.2019

3. Szkolenie - pt. „Praca z rodziną z problemem przemocy”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób.
Termin:
Grupa I - 28.06.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 03.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 14 czerwiec 2019 r.

Trener: Celina Witkowska – pedagog
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.


RegulaminRegulamin
Formularz zgłoszeniowy 28.06.2019Formularz zgłoszeniowy 28.06.2019
Formularz zgłoszeniowy 03.07.2019Formularz zgłoszeniowy 03.07.2019

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php
O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu. DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału szkoleniu/superwizji pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl oryginalne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu/superwizji) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Beata Krzeszowiec
tel. 71 770 42 15
Data publikacji: 5.06.2019 r.
Pozostałe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 13.08.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 02.08.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 31.07.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 25.07.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 17.07.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 11.07.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 03.07.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 27.06.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje... 27.06.2019 czytaj »
INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W ZAKRESIE... 19.06.2019 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook





Liczba odwiedzin: 157360
Liczba gości online: