Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
Termin: 05.07.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Justyna Jasińska - doktor nauk prawnych. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne m. in. z zakresu prawa pracy oraz z zakresu prawa postępowania cywilnego
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
dyrektorów, kierowników, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 1 lipiec 2019 r.
Data publikacji: 27.06.2019 r.
Pozostałe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 16.10.2019 czytaj »
Zaproszenie na konferencję Opieka wytchnieniowa w perspektyw... 14.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 08.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o szkolen... 04.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na sz... 27.09.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 19.09.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 11.09.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie... 27.08.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 27.08.2019 czytaj »
UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ... 13.08.2019 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 6465
Liczba gości online: