Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie:
Szkolenie - pt. „Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki”
Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób
Termin:
Grupa I - 05.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa II – 21.08.2019 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Celina Witkowska – pedagog
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 lipiec 2019 r.


RegulaminRegulamin
05.08.2019 r. Formularz - Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki05.08.2019 r. Formularz - Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki
21.08.2019 r. Formularz - Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki21.08.2019 r. Formularz - Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki

Data publikacji: 25.07.2019 r.
Pozostałe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 16.10.2019 czytaj »
Zaproszenie na konferencję Opieka wytchnieniowa w perspektyw... 14.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 08.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o szkolen... 04.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na sz... 27.09.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 19.09.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 11.09.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie... 27.08.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 27.08.2019 czytaj »
UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ... 13.08.2019 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 6458
Liczba gości online: