Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020″

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu konsultacji społecznych.

Termin konsultacji: od dnia 3 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.

Uwagi i wnioski do dokumentu (RPRES) można składać na piśmie w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław lub elektronicznie na adres: j.gozdz@dops.wroc.pl, na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania poniżej.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 28 października 2016 r., jak również niepodpisane czy przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, nie będą uwzględniane.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu zmian wynikających z konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu www.dops.wroc.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Do pobrania:

 Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 w województwie dolnośląskim

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Magdaleną Macurą nr tel. 508 215 198, e-mail: m.macura@dops.wroc.pl lub Justyną Góźdź nr tel. 500 156 066, e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl .

Data publikacji: 21.10.2016 r.
Pozostałe
"Rusza nabór na dotacje dotyczące tworzenia miejsc pracy w p... 19.10.2016 czytaj »
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Z... 17.10.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 13.10.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 07.10.2016 czytaj »
Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego 2016... 06.10.2016 czytaj »
Rekrutacja na spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecz... 06.10.2016 czytaj »
Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śl... 04.10.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przyzna... 03.10.2016 czytaj »
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego ... 03.10.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ek... 15.09.2016 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Liczba odwiedzin: 78578
Liczba gości online: