Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Wrocław - Szkolenie "Bezpieczeństwo i środki unijne w obszarze pomocy i integracji społecznej"
Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, działające na rzecz rozwoju systemu pomocy społecznej zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli jednostek pomocy na dwudniowe szkolenie organizowane w dniach 26-27 października 2015 r. z zakresu:

  Bezpieczeństwo w pomocy społecznej,
  • Wnioskowanie o środki unijne w obszarze integracji społecznej przez instytucje pomocy społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

prowadzone przez:
dr Elżbietę Pawłowską – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, trenera Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie, Przewodniczącą Zarządu DFPS, członka Rady ds. Ekonomii Społecznej we Wrocławiu;
Mirosławę Hamerę – członkinię Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodniczącą grupy roboczej ds. horyzontalnych Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - Krajowego Forum Terytorialnego z ramienia Sieci SPLOT, Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Zenona Matuszko – Prezesa Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, certyfikowanego trener Stowarzyszenia STOP, członka Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Saksonia, Superwizora animacji i współpracy środowiskowej.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

I. Blok : bezpieczeństwo w OPS
  • wyniki badań ankietowych prowadzonych w OPS z terenu Dolnego Śląska nt. rodzajów i poziomu agresji skierowanej wobec pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
  • obowiązki kierownictwa placówki w sytuacji agresji wobec pracownika (sposoby reagowania, obowiązek zawiadamiania organów ścigania- podstawy prawne);
  • praktyczne rozwiązania formalno – prawne w ośrodkach pomocy społecznej;
  • wnioski, rekomendacje i stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (odpowiedź na kierowane do MIPS apele).

II Blok: środki unijne a pomoc społeczna
Aplikowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego, w szczególności konkursu Aktywna Integracja- działanie 9.1 oraz Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój przez instytucje pomocy społecznej.
Aspekty:

  • omówienie wybranych typu działań w ramach RPO i POWER, możliwych do realizacji przez instytucje pomocy społecznej,
  • aspekty formalno – prawne aplikowania,
  • identyfikacja możliwości osiągnięcia wskaźników wymaganych w ramach konkursu 9.1,

· metodologia pracy nad projektami konkursowymi z wykorzystaniem generatora SOWA.

Ponadto:
Uczestnicy otrzymają, między innymi, materiały stanowiące część projektu Stop Agresji zawierające tematykę i zakres warsztatów pt. Jak skutecznie kierować rozmową z klientem Ośrodka Pomocy Społecznej zapobiegając jego zachowaniom roszczeniowym i agresywnym zagrażającym bezpieczeństwu pracowników w miejscu pracy.

Szkolenie odbędzie się 26-27 październik 2015 we Wrocławiu
w HOTELU SOFIA

ul. Piłsudskiego 104
wejście od ulicy Gwarnej 23
50-014 Wrocław
http://www.hotelsofia.pl/o_hotelu.html
w godzinach od 11:15 26.10. 2015 do 13:00 27.10.2015.

Cena szkolenia wynosi 499 zł/os i obejmuje:
  • koszt szkolenia wraz z materiałami;
  • koszt noclegu i wyżywienia jednej osoby w pokoju dwuosobowym.

Parking hotelu - płatny indywidualnie.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu do dnia 15.10.2015, do godziny 15:00.
Wypełniony formularz (dostępny w załączniku oraz na stronie internetowej www.dfps.pl), należy przesłać w pdf na adres: jacek.werpulewski@rcwip.pl lub na numer fax 71 796 30 00 wew. 20
Data publikacji: 6.10.2015 r.
Pozostałe
INFORMACJA O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH... 15.06.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Zamówienia publicz... 27.05.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne od... 13.05.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Przeciwdziałanie w... 12.05.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Opiekunka środowis... 30.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 08.04.2015 czytaj »
Życzenia Wielkanocne... 01.04.2015 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszan... 01.04.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Sposoby negocjacji... 23.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 16.03.2015 czytaj »


Unia Europejska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 71338
Liczba gości online: