Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”

WAŁBRZYCH
Termin: 20.07.2016 r.
Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
Termin przesyłania zgłoszeń: 15.07.2016, godz. 15:00

WROCŁAW
Termin: 22.07.2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10 we Wrocławiu
Termin przesyłania zgłoszeń: 19.07.2016, godz. 15:00

LEGNICA
Termin: 25.07.2016 r.
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4, 59-220 Legnica
Termin przesyłania zgłoszeń: 21.07.2016, godz. 15:00

JELENIA GÓRA
Termin: 28.07.2016 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
Termin przesyłania zgłoszeń: 25.07.2016, godz. 15:00

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 25
Czas trwania spotkań: 09:00-15:00
Prowadzący: Marta Lebiecka specjalista ds. doradztwa oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
• przedsiębiorstw społecznych
• podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
• organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
Data publikacji: 22.06.2016 r.
Pozostałe
SUPERWIZJA 2016... 20.06.2016 czytaj »
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W... 17.06.2016 czytaj »
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W LUTOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJA... 06.06.2016 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza do zgłaszania uwag, komentarzy i propo... 19.05.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 02.06.2016 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wrocł... 30.05.2016 czytaj »
Projekt - Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego... 23.05.2016 czytaj »
Szansa dla młodych – bądź aktywny zawodowo!... 23.05.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza podmioty ek... 20.05.2016 czytaj »
Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST!... 17.05.2016 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 324809
Liczba gości online: