Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Miejsce szkolenia: Hotel na terenie miasta Wrocławia, zostanie wskazany w późniejszym terminie.

Liczba miejsc: 40

Termin szkolenia: I zjazd: 1-3.06.2015 r. , II zjazd: 9-11.06.2015 r.

Termin przesyłania zgłoszeń: 20.05.2015 r. do godziny 15:00

Firma szkoleniowa: zostanie wskazana w późniejszym terminie

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
- Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:
Fax, mail, lub osobiście do dnia 20.05.2015 r. na nr fax
71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

2. Zasady rekrutacji
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina)oraz spełnienie warunków formalnych. 2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji. 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
-zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka. -w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

3. Dodatkowe informacje
Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr tel. 71/770 42 30 lub na adres e-mail: m.siepka@dops.wroc.pl Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 21


Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
Data publikacji: 13.05.2015 r.
Pozostałe
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Przeciwdziałanie w... 12.05.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Opiekunka środowis... 30.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 08.04.2015 czytaj »
Życzenia Wielkanocne... 01.04.2015 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszan... 01.04.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Sposoby negocjacji... 23.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 16.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław w ramach „Projektu systemowego DOPS w zak... 16.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w ... 02.03.2015 czytaj »
Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląski... 26.02.2015 czytaj »


Unia Europejska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 201483
Liczba gości online: