Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Opiekunka środowiskowa – praca z osobą starszą, chorą, niepełnosprawną”.
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Miejsce szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 Wrocław

Liczba miejsc: 60

Termin szkolenia: 20-22.04.2015 r.

Termin przesyłania zgłoszeń: 10.04.2015 r. do godziny 15:00

Firma szkoleniowa: PeDaGo Paweł Budniok

Trenerzy: Natalia Wójcik, Aurelia Zagórska, Małgorzata Gruca, Barbara Styczyńska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

1. Zasady przyjmowania zgłoszeń
- formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)

Zgłoszenia prosimy przesyłać:
- faxem na nr 71 / 770 42 30
- scan na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl
- osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

2. Zasady rekrutacji
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie 1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina) oraz spełnienie warunków formalnych.
2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
-zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
-w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

3. Dodatkowe informacje
Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 28

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 30.03.2015 r.
Pozostałe
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 08.04.2015 czytaj »
Życzenia Wielkanocne... 01.04.2015 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszan... 01.04.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Sposoby negocjacji... 23.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 16.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław w ramach „Projektu systemowego DOPS w zak... 16.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w ... 02.03.2015 czytaj »
Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląski... 26.02.2015 czytaj »
Informacja o zbędnym mieniu... 24.02.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne od... 17.02.2015 czytaj »


Unia Europejska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 171681
Liczba gości online: