Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Miejsce szkolenia: Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto ul. Jagiełły 7 50-201 Wrocław

Liczba miejsc: 60

Termin szkolenia: 7-9.04.2015 r.

Termin przesyłania zgłoszeń: 27.03.2015 r. do godziny 15:00

Firma szkoleniowa: OŚRODEK TERAPII INTEGRALNEJ Marek Szczęsny al. Niepodległości 2/6, 65-048 Zielona Góra
Trenerzy: Marek Szczęsny, Anna Linda, Anna Fedorowicz, Dorota Niewiedział

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

1. Zasady przyjmowania zgłoszeń.
- formularz zgłoszeniowy (wg wzoru organizatora)
Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać:
- fax, mail, lub osobiście do dnia 27.03.2015 r. na nr fax 71 / 770 42 30, scan na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl, osobiście do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej sekretariat pok. 105.

2. Zasady rekrutacji
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie
1. O przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność przesyłania zgłoszeń (data, godzina) oraz spełnienie warunków formalnych.
2.Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
3. Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane dla mężczyzn, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka DOPS:
-zweryfikuje liczbę uczestników i zmniejszy ich do dwóch osób z danego ośrodka.
-w przypadku osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie wsparcia w ramach Projektu, zakwalifikuje wszystkie zgłoszone osoby.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie !

DOPS po zakończeniu rekrutacji poinformuje telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane.

3. Dodatkowe informacje
Uczestnicy szkolenia oprócz usługi edukacyjnej będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, (zakwaterowanie w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem odbywania szkolenia), wyżywienie (dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia ) śniadanie obiad, kolacja, przerwy kawowe; dla osób z miasta gdzie odbywa się szkolenie: obiad, przerwy kawowe).

DOPS NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH !!!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
- faksem pod nr tel. 71/770 42 30
- na adres e-mail: m.wites@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 28

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin uczestnictwa
Data publikacji: 23.03.2015 r.
Pozostałe
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Komunikacja i skut... 16.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocław w ramach „Projektu systemowego DOPS w zak... 16.03.2015 czytaj »
DOPS Wrocławiu w ramach „Projektu systemowego DOPS w ... 02.03.2015 czytaj »
Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląski... 26.02.2015 czytaj »
Informacja o zbędnym mieniu... 24.02.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Specjalistyczne od... 17.02.2015 czytaj »
Nabór ofert w konkursie „ŚWIETLICA – DZIECI R... 10.02.2015 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Wzmocnienie Lokal... 09.02.2015 czytaj »
Lista osób zakwalifikowanych na kurs PNF... 27.01.2015 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramac... 12.01.2015 czytaj »


Unia Europejska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 136563
Liczba gości online: