Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych”
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 11.08.2014 r.
Miejsce szkolenia: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław
Ilość miejsc: 60 Czas trwania: od godziny 9:00 do godziny 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 31.07.2014r.
Firma szkoleniowa: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała
Trenerzy: R. Mangold, Z. Kosarzewski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 27

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.


DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 28.07.2014 r.
Pozostałe
Nabór na bezpłatne szkolenie e-learningowe z nowatorskich me... 24.07.2014 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Ustawa o ochronie ... 22.07.2014 czytaj »
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Postępowanie w sp... 15.07.2014 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Nowelizacja przep... 11.07.2014 czytaj »
Lista osób zakwalifikowanych na kurs zawodowy „PNFR... 10.07.2014 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie „Postępowanie w spr... 07.07.2014 czytaj »
NOWA USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH... 04.07.2014 czytaj »
DOLNOŚLĄSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ zaprasza do udziału w k... 03.07.2014 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na szkolenie "Ustawa o przeciwdziałan... 30.06.2014 czytaj »
Konkurs "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"... 20.05.2014 czytaj »


Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok aktywnoœci Seniorów - UMWDLiczba odwiedzin: 492611
Liczba gości online: