Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”- Uroczysta Gala towarzysząca ogłoszeniu wyników
Informujemy, iż zakończył się Konkurs pn. „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” zorganizowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego celem wyróżnienia działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy gminne oraz powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego.

Zamierzeniem Konkursu było:
  • wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego,
  • pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w obszarze polityki prorodzinnej,
  • identyfikacja i promocja tzw. „dobrych praktyk” w obszarze działań samorządów lokalnych na rzecz rodziny.
W ramach konkursu poddano ocenie łącznie piętnaście nadesłanych wniosków, dotyczących działań samorządów terytorialnych w okresie między 1 stycznia 2013 roku a 31 sierpnia 2014 roku (z dopuszczeniem inicjatyw rozpoczętych wcześniej i kontynuowanych w wymaganym przedziale czasowym), podejmowanych w celu szeroko pojętego wzmocnienia potencjału dolnośląskiej rodziny poprzez promowanie m.in.:
  • Budowania pozytywnego wizerunku „dużej rodziny”
  • Wspierania rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • Wzmacniania pozytywnych relacji pomiędzy członkami rodziny i wzmacniania więzi międzypokoleniowych
  • Utworzenia możliwości spędzania czasu wolnego i szeroko pojętej rekreacji w gronie rodzinnym
  • Rodzicielstwa (w tym rodzicielstwa zastępczego).
Spośród piętnastu nadesłanych wniosków Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wyłoniła Laureatów Konkursu. Oficjalne wyniki Konkursu po zatwierdzeniu i akceptacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłoszone zostaną w dniu 3 listopada b.r. Uhonorowanie Laureatów nastąpi podczas uroczystej Gali zaplanowanej w dniu 7 listopada b.r., wzbogaconej o prezentację wszystkich nadesłanych wniosków konkursowych oraz występy regionalnych zespołów artystycznych.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższej Gali prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik do pobrania) i przesłania go drogą mailową na adres rodzina.dolnyslask@dops.wroc.pl lub faksem pod numer 71 770 42 20.

Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 10.10.2014 r.
Pozostałe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminari... 22.10.2014 czytaj »
„CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI... 14.10.2014 czytaj »
Standardy oraz zasady procedury akredytacji OWES... 10.10.2014 czytaj »
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZAC... 29.09.2014 czytaj »
Przedłużenie terminu konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny... 15.09.2014 czytaj »
Bezpłatne szkolenie e-learningowe... 09.09.2014 czytaj »
X Dolnośląskie Forum Integracyjne "Mobilność ponad barierami... 09.09.2014 czytaj »
KONKURS DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014... 05.09.2014 czytaj »
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZAC... 04.09.2014 czytaj »
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Ustawa o wspieran... 13.08.2014 czytaj »


Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok aktywnoœci Seniorów - UMWDLiczba odwiedzin: 588230
Liczba gości online: