Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że rekrutacja na spotkanie sieciujące w Wałbrzychu pt. „Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez WTZ” została przedłużona do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.00.
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów oraz pracowników ZAZ (kierowania na otwarty rynek pracy). Spotkanie poświęcimy przede wszystkim zatrudnieniu wspomaganemu.

Miejsce: LEGNICA, Legnicki Inkubator Przedsiębiorczości pl. Wolności 4, Budynek C, parter
Termin: 10.08.2016 r.
Termin przesyłania zgłoszeń: 4.08.2016 r., godz. 14:00
Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 6 h (9.00-15.00)
Prowadzący: Lucyna Pachciarz – Specjalistka ds. ekonomii społecznej oraz zaproszeni goście: Małgorzata Gorący – prezes Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, Przedstawiciel Fundacji Eudajmonia z Polkowic , Stanisław Schubert – Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy: 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-066

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
· Centrów Integracji Społecznej
· Klubów Integracji Społecznej
· Zakładów Aktywności Zawodowej
· Warsztatów Terapii Zajęciowych
· jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność ww podmiotów

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

 Program spotkania Program spotkania
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Dokumenty rekrutacyjne dostosowane dla osób niedowidzących:

 Program spotkaniaFormularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin Regulamin

Data publikacji: 27.07.2016 r.
Pozostałe
Informacja o podmiotach realizujących szkolenia z zakresu... 21.07.2016 czytaj »
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „... 11.07.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 22.06.2016 czytaj »
SUPERWIZJA 2016... 20.06.2016 czytaj »
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W... 17.06.2016 czytaj »
REKRUTACJA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W LUTOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJA... 06.06.2016 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza do zgłaszania uwag, komentarzy i propo... 19.05.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 02.06.2016 czytaj »
DOPS Wrocław zaprasza na spotkania doradcze w Legnicy, Wrocł... 30.05.2016 czytaj »
Projekt - Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego... 23.05.2016 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

Liczba odwiedzin: 22576
Liczba gości online: