Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium „Partnerstwo w teorii i praktyce”
W seminarium mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.
Terminy seminarium:

18 listopada 2014 r. – Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15, Legnica
19 listopada 2014 r. – Hotel Arkadia, ul. Wrocławska 113, Wałbrzych
20 listopada 2014 r. – Hotel Caspar, Pl. Piastowski 28, Jelenia Góra
21 listopada 2014 r. – Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35, Wrocław

Ilość miejsc: 25 na każde seminarium
Czas trwania: 10.00 – 14.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 31.10.2014 r.
Prowadzący: Tomasz Mika, Antoni Sobolewski

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym,
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje: tel. 71/ 770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników szkolenia.


Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a ich wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy kolorowy
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikHarmonogram
Data publikacji: 22.10.2014 r.
Pozostałe
„CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI... 14.10.2014 czytaj »
Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”- Uroczy... 10.10.2014 czytaj »
Standardy oraz zasady procedury akredytacji OWES... 10.10.2014 czytaj »
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZAC... 29.09.2014 czytaj »
Przedłużenie terminu konkursu Dolnośląski Pracownik Socjalny... 15.09.2014 czytaj »
Bezpłatne szkolenie e-learningowe... 09.09.2014 czytaj »
X Dolnośląskie Forum Integracyjne "Mobilność ponad barierami... 09.09.2014 czytaj »
KONKURS DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014... 05.09.2014 czytaj »
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZAC... 04.09.2014 czytaj »
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Ustawa o wspieran... 13.08.2014 czytaj »


Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok aktywnoœci Seniorów - UMWDLiczba odwiedzin: 579162
Liczba gości online: