Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Miejsce: CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33 – 35a Wrocław
Termin: 8 grudnia 2017 r. (piątek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 80 Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)
Tematyka: Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej to przestrzeń dla przedstawicieli różnych sektorów do włączenia się w działania na rzecz ekonomii społecznej, rozwoju jej infrastruktury i różnorodności.

Celem tego wydarzenia jest dzielenie się potencjałem pomiędzy uczestnikami, posiadającymi wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów i branż. Zależy nam na tym, aby ten potencjał został spisany i wykorzystany dlatego planujemy wypracowanie konkretnych efektów z poszczególnych modułów:

1. WPROWADZENIE – celem, którego jest ujednolicenie wiedzy uczestników na tematy, które będą poruszane w części warsztatowo dyskusyjnej (WORLD CAFE).

2. INAUGURACJA AKADEMII BIZnES CLASS – celem której jest pokazanie innym sektorom, że współpraca wielu różnych instytucji na rzecz ES jest możliwa i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Łączenie zasobów pozwala minimalizować koszty i realizować bardziej kompleksowe przedsięwzięcia.

3. CERTYFIKACJA PES - ZNAK ZAKUPPROSPOŁECZNY – celem, której jest nadanie rangi i budowanie marki znaku Zakup Prospołeczny na Dolnym Śląsku oraz promocja podmiotów ES jako społecznie odpowiedzialnych dostawców produktów i usług.

4. TARGI PRODUKTÓW ES – celem, których jest promocja podmiotów ES jako społecznie odpowiedzialnych dostawców produktów i usług oraz zebranie informacji zwrotnej od uczestników (w tym przedstawicieli biznesu) na temat ulepszenia produktów.

5. STOLIKI DYSKUSYJNE METODĄ WORLD CAFE – celem, których jest wypracowanie rekomendacji na istotne dla ES tematy (publikacja pdf) oraz scenariusza kampanii społecznej, promującej ES.

Na wydarzeniu będą m. in. przedstawiciele/prelegenci: UBS, OBJECTIVITY, PWC, ASP, PANATO, FUNDACJI LABORATORIUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, DOLNOŚLĄSKIEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, FUNDACJI DOM POKOJU itp.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Sandra Kmieciak – specjalista ds. współpracy

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 15.30. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybierając jedną z trzech możliwości:
1. pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
2. faxem na nr 71 770 42 30
lub
3. drogą elektroniczną na adres:
d.butryn@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Forum. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 27.11.2017 r.
Pozostałe
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
Informujemy o zmianie organu realizującego Świadczenia Rodzi... 03.11.2017 czytaj »
Informacja o zmianie siedziby... 09.01.2018 czytaj »
Życzenia 2017/2018... 22.12.2017 czytaj »
Życzenia Bożonarodzeniowe... 21.12.2017 czytaj »
Infolinie "Rodzina 500+"... 10.11.2017 czytaj »
Szkolenie z zakresu specjalizacji II STOPNIA W ZAWODZIE PRAC... 15.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację u... 04.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 30.11.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację u... 27.11.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 38984
Liczba gości online: