Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację uzupełniającą (otwartą) do projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1. Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie dla przedstawicieli PES, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, zaplanowano na 8 grudnia 2017, Wrocław; Osoba do kontaktu: Dorota Butryn (e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl)
Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji. Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
  • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
  • przedsiębiorstw społecznych (PS)
  • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
  • instytucji wspierających ekonomię społeczną
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
  • przedstawicieli nauki
  • przedstawicieli biznesu
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 12:00.
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną
na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Hubska 7 50-501 Wrocław tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066 fax. 71 770 42 30
Załączniki:
Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 4.12.2017 r.
Pozostałe
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
Informujemy o zmianie organu realizującego Świadczenia Rodzi... 03.11.2017 czytaj »
Informacja o zmianie siedziby... 09.01.2018 czytaj »
Życzenia 2017/2018... 22.12.2017 czytaj »
Życzenia Bożonarodzeniowe... 21.12.2017 czytaj »
Infolinie "Rodzina 500+"... 10.11.2017 czytaj »
Szkolenie z zakresu specjalizacji II STOPNIA W ZAWODZIE PRAC... 15.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 30.11.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Dolnoślą... 27.11.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację u... 27.11.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 38979
Liczba gości online: