Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. samorządu (JST), podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO STRZELEC OPOLSKICH
Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST i PES na przykładzie samorządu gminnego w Strzelcach Opolskich, Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej powołanej przez JST i NGO oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA.

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:
  • cel tworzenia podmiotów ekonomii społecznej przy udziale władz samorządu;
  • korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
  • formy i obszary współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez JST i realizowanych przez PES oraz rodzaje zamówień publicznych wykonywanych przez podmioty ES.
24 kwietnia 2018 r.

WROCŁAW – STRZELCE OPOLSKIE – WARMĄTOWICE – WROCŁAW

PROGRAM

08:00 zbiórka i odjazd z parkingu DOPS, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

10:00 – 12:00 wizyta w Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
  • omówienie współpracy Spółdzielni i innych PES z Gminą Strzelce Opolskie – przedstawiciel Gminy Strzelce Opolskie oraz p. Joanna Kałuża, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
  • obejrzenie obiektu, w tym mieszkań chronionych (Spółdzielnia m.in. administruje systemem przyzywowym w mieszkaniach), zapoznanie się z gastronomiczną działalnością Spółdzielni (prowadzenie stołówki, w tym przygotowywanie posiłków dla podopiecznych OPS, zamówienia komercyjne: bar, catering dietetyczny)
  • przerwa kawowa, czas na wymianę doświadczeń i dyskusję
12:15 – 13:15 wizyta w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Barka i podjęcie tematyki bezdomności jako zadania gminy realizowanego przez PES

13:30 – 14:30 c.d. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, omówienie specyfiki działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych i praktycznych aspektów jej funkcjonowania

14:30 – 15:00 obiad w Spółdzielni i powrót do Wrocławia

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia, i wyżywienie (zgodnie z programem).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 13 kwietnia 2018 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 29.03.2018 r.
Pozostałe
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 14.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 13.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 5063
Liczba gości online: