Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. samorządu (JST), podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) na WIZYTĘ STUDYJNĄ DO STRZELEC OPOLSKICH
Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej JST i PES na przykładzie samorządu gminnego w Strzelcach Opolskich, Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej powołanej przez JST i NGO oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA.

PODCZAS WIZYTY UCZESTNICY POZNAJĄ:
  • cel tworzenia podmiotów ekonomii społecznej przy udziale władz samorządu;
  • korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych;
  • formy i obszary współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez JST i realizowanych przez PES oraz rodzaje zamówień publicznych wykonywanych przez podmioty ES.
24 kwietnia 2018 r.

WROCŁAW – STRZELCE OPOLSKIE – WARMĄTOWICE – WROCŁAW

PROGRAM

08:00 zbiórka i odjazd z parkingu DOPS, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

10:00 – 12:00 wizyta w Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
  • omówienie współpracy Spółdzielni i innych PES z Gminą Strzelce Opolskie – przedstawiciel Gminy Strzelce Opolskie oraz p. Joanna Kałuża, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej
  • obejrzenie obiektu, w tym mieszkań chronionych (Spółdzielnia m.in. administruje systemem przyzywowym w mieszkaniach), zapoznanie się z gastronomiczną działalnością Spółdzielni (prowadzenie stołówki, w tym przygotowywanie posiłków dla podopiecznych OPS, zamówienia komercyjne: bar, catering dietetyczny)
  • przerwa kawowa, czas na wymianę doświadczeń i dyskusję
12:15 – 13:15 wizyta w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Barka i podjęcie tematyki bezdomności jako zadania gminy realizowanego przez PES

13:30 – 14:30 c.d. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, omówienie specyfiki działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych i praktycznych aspektów jej funkcjonowania

14:30 – 15:00 obiad w Spółdzielni i powrót do Wrocławia

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia, i wyżywienie (zgodnie z programem).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl do 13 kwietnia 2018 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 29.03.2018 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 18.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – fundusz alimentacy... 17.12.2018 czytaj »
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 10089
Liczba gości online: