Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”. 1 szkolenie 1-dniowe dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę zarządzającą jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Termin:
23.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Anna Szczepińska (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)


Zgłoszenie na 23.04.2018Zgłoszenie na 23.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 2 – pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami”.
1 szkolenie 4-dniowe (2 zjazdy po 2 dni) dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. zjazd: 17-18.04.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 17.04.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 18.04.2018 r.
2. zjazd: 24-25.04.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 24.04.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 25.04.2018 r.
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Beata Oleksy (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)


Zgłoszenie na 17-18.04.2018Zgłoszenie na 17-18 i 24-25.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 3 – pt. „Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego”. 2 szkolenia 1-dniowe dla 2 grup po 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. 26.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 27.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Małgorzata Makarczuk–Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.


Zgłoszenie na 26.04.2018Zgłoszenie na 26.04.2018
Zgłoszenie na 27.04.2018Zgłoszenie na 27.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 4 – pt. „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci”. 1 szkolenie 4-dniowe (2 zjazdy po 2 dni) dla 1 grupy - 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. zjazd: 08-09.05.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 08.05.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 09.05.2018 r.
2. zjazd: 15-16.05.2018 r., godz. 9.00-17.00 w dniu 15.05.2018 r. i 8.00 – 16.00 w dniu 16.05.2018 r.
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Patrycja Legieć – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy osób indywidualnych, par i rodzin. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu zaburzeń osobowości, rozwoju dzieci i młodzieży, treningów umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi oraz treningów umiejętności wychowawczych.


Zgłoszenie na 08-09.04.2018r. i 15-16.05.2018Zgłoszenie na 08-09.05.2018r. i 15-16.05.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 5 – pt. „Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”.
2 szkolenia 1-dniowe dla 2 grup po 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Termin:
1. 19.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 20.04.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław

Trener: Bartłomiej Kowalik - socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej.


Zgłoszenie na 19.04.2018Zgłoszenie na 19.04.2018
Zgłoszenie na 20.04.2018Zgłoszenie na 20.04.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php

- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej":

- przynależność do grupy docelowej projektu,
- liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych,
- kolejność wpływu poprawnie wypełnionych, podpisanych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu. W przypadku szkoleń 4-dniowych (2 zjazdy po 2 dni) istnieje możliwość zapewnienia przez DOPS noclegu, jednak dotyczy ona jedynie tych uczestników szkoleń, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż Wrocław, a dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia (czyli trwałby dłużej niż 3 godziny, w przypadku dojazdu za pomocą środków komunikacji publicznej).

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie (dotyczy osób, które nie zostały jeszcze zgłoszone do udziału w Projekcie) i zgłoszenia do udziału w szkoleniu (wszyscy zainteresowani) pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Oryginalne dokumenty (formularze i zgłoszenia) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS poczta tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.


Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Sylwia Maliszewska, Agnieszka Pszczółkowska
tel. 71 770 42 32

Termin przesyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2018 r. godz. 12.00


Harmonogram Kwiecień 2018Harmonogram Kwiecień 2018
Data publikacji: 10.04.2018 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 18.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – fundusz alimentacy... 17.12.2018 czytaj »
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 7917
Liczba gości online: