Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:
Szkolenie 1 – pt. „Jak rozwiązywać konflikty w zespole”.
do 18.04.2018 r.

Szkolenie 2 – pt. „Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami”.
do 13.04.2018 r. do godz. 12.00

Szkolenie 3 – pt. „Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego”.
do 18.04.2018 r.

Szkolenie 4 – pt. „Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci”
do 24.04.2018 r.

Szkolenie 5 – pt. „Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”.
do 13.04.2018 r.

Data publikacji: 13.04.2018 r.
Pozostałe
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) DOPS NIECZYNNY... 16.04.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na sz... 10.04.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 04.04.2018 czytaj »
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROS... 30.03.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawic... 29.03.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 27.03.2018 czytaj »
Życzenia Wielkanocne... 26.03.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 14.03.2018 czytaj »
Program Pomocy Dzieciom... 09.03.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 5302
Liczba gości online: