Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Przedłużenie rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:
Szkolenie 1 „Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny”. Szkolenie 4 dniowe dla grupy 20-tu osób.
Termin:
Zjazd I - 16-17.05.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Zjazd II – 04-05.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00

Szkolenie 2 „Tworzenie planu pracy z rodziną”. Szkolenie 4 dniowe dla grupy 20-tu osób.
Termin:
Zjazd I - 21-22.05.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Zjazd II – 28-29.05.2018 r., godz. 8.00 – 16.00

do 14.05.2018 roku, do godz. 10.00.
Data publikacji: 10.05.2018 r.
Pozostałe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż uległ ... 10.08.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż uległ ... 09.08.2018 czytaj »
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania ro... 31.07.2018 czytaj »
DOPS, Fundacja Imago oraz PCPR we Wrocławiu zapraszają do ud... 30.07.2018 czytaj »
Informacja o naborze na szkolenie z zakresu specjalizacji II... 30.07.2018 czytaj »
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawic... 19.07.2018 czytaj »
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ... 13.07.2018 czytaj »
Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej... 13.07.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 11.07.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 89590
Liczba gości online: