Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 – pt. „Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika”. 1 szkolenie 1 - dniowe dla 2 grup po 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę zarządzającą, kadrowych oraz pracowników działu kadr jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Terminy:
Grupa 1. 14.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Grupa 2. 15.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław
Trener: Justyna Jasińska - doktor nauk prawnych. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne m. in. z zakresu prawa pracy oraz z zakresu prawa postępowania cywilnego.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 22 maja 2018 r.

Szkolenie 2 – pt. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze".

Szkolenie czterodniowe dla 1 grupy (20 osób). Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz inne osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

UWAGA: Szkolenie jest czterodniowe, w celu jego ukończenia niezbędna jest obecność w każdym dniu. W czasie tego szkolenia DOPS zapewnia poczęstunek (kawa, herbata, kanapki); nie ma możliwości zapewnienia noclegu dla uczestników.

Termin szkolenia:
18.06.2018 r., 19.06.2018 r., 27.06.2018 r. i 28.06.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42 Wrocław
Trener: Bartłomiej Kowalik - socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 25 maja 2018 r.

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php\


- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 14.06.2018r.
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 15.06.2018r.
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 18-19.06 i 27-28.06.2018r.
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej":

- przynależność do grupy docelowej projektu,
- liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych,
- kolejność wpływu poprawnie wypełnionych, podpisanych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie (dotyczy osób, które nie zostały jeszcze zgłoszone do udziału w Projekcie) i zgłoszenia do udziału w szkoleniu (wszyscy zainteresowani) pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Oryginalne dokumenty (formularze i zgłoszenia) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS poczta tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.

Dane adresowe DOPS:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Sylwia Maliszewska, Agnieszka Pszczółkowska
tel. 71 770 42 32
Data publikacji: 18.05.2018 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 18.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – fundusz alimentacy... 17.12.2018 czytaj »
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 38857
Liczba gości online: