Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Projekt „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w imieniu realizatorów projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” zaprasza osoby posiadające praktyczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z obszaru polityki społecznej, ekonomii społecznej oraz funkcjonowania partnerstw do wzięcia udziału w rekrutacji na cykl edukacyjno-szkoleniowy dla animatorów ZRAR (Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji).

Cykl edukacyjno- szkoleniowy dla animatorów ZRAR odbędzie się w ramach ww projektu, realizowanego przez Departamentu Pomocy i Inte¬gracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,

Celem projektu „Krajowa Sieć Reintegracji (…) jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych – opartych na wielosektorowym współdziałaniu różnych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych – zmierzających do rozszerzenia zakresu tem¬atycznego zajęć w centrach i klubach integracji społecznej. W działania zaangażowana są podmioty zatrudniania socjalnego oraz organizacje pozarządowe działających w obszarze ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Dzięki ich udziałowi oferta reintegracyjna klubów integracji społecznej zostanie rozszerzona, a ich potencjał znacząco wzmocniony.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, obok ROPS z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego uczestniczy w działaniach niniejszego projektu.

W ramach projektu przewiduje się opracowanie modelu Krajowej Sieci Reintegracji (KSR), utworzenie Ośrodka Sektorowej Animacji Reintegracji (OSAR) oraz Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji (ZRAR). W ramach niniejszych struktur są prowadzone działania zmierzające do opracowania programu edukacyjnego dla przyszłych animatorów nowych podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz utworzenia klubów integracji społecznej o nowym profilu usług. Ich rola polega także na opracowaniu końcowych rekomendacji systemowych i legislacyjnych. Ww. działania poprzedzone zostały pracami analityczno-diagnostycznymi, które określiły aktualny stan gotowości do współpracy instytucjonalnej na rzecz usług reintegracyjnych w środowiskach lokalnych, w szczególności gotowości do współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego, wykraczającej poza dotychczasowy układ instytucjonalny.

Więcej o projekcie: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=o-projekcie-15

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa
2. Formularz Zgłoszeniowy2. Formularz Zgłoszeniowy
Data publikacji: 23.05.2018 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 18.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – fundusz alimentacy... 17.12.2018 czytaj »
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 38854
Liczba gości online: