Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedsiębiorstwa oraz podmioty ekonomii społecznej do udziału w BIZnES MIXErze.
Cel spotkania: Zawiązanie rozmów biznesowych pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji społecznych, oferujących swoje produkty
Tematyka: Tematyka: Networking. Zamówienia społecznie odpowiedzialne.
Rozwój CSR. Rozwój Ekonomii Społecznej
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Termin: 20 czerwca 2018 r. (środa)
Ilość miejsc na spotkaniu: 40
Czas trwania spotkania: 3 h (13.00-16.00)
Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:
Sandra Kmieciak – Specjalista ds. współpracy
Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli przedsiębiorstw.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownika DOPS przed spotkaniem.


Zaproszenie - Program BIZnESMIXER BIZnES CLASSZaproszenie - Program BIZnESMIXER BIZnES CLASS
Data publikacji: 12.06.2018 r.
Pozostałe
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż uległ ... 10.08.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż uległ ... 09.08.2018 czytaj »
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania ro... 31.07.2018 czytaj »
DOPS, Fundacja Imago oraz PCPR we Wrocławiu zapraszają do ud... 30.07.2018 czytaj »
Informacja o naborze na szkolenie z zakresu specjalizacji II... 30.07.2018 czytaj »
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawic... 19.07.2018 czytaj »
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ... 13.07.2018 czytaj »
Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej... 13.07.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 11.07.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 89577
Liczba gości online: