Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 - pt. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 19.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 20.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener : Bartłomiej Kowalik- socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m.in.. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej

Zgłoszenie na 19.03.2018Zgłoszenie na 19.03.2018
Zgłoszenie na 20.03.2018Zgłoszenie na 20.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 2 - pt. „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 22.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 23.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener: mgr Małgorzata Makarczuk –Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.

Zgłoszenie na 22.03.2018Zgłoszenie na 22.03.2018
Zgłoszenie na 23.03.2018Zgłoszenie na 23.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 3 – pt. „Dziecko jako ofiara przemocy –diagnoza i formy pomocy”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 29.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 30.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener: mgr Małgorzata Makarczuk –Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.

Zgłoszenie na 29.03.2018Zgłoszenie na 29.03.2018
Zgłoszenie na 30.03.2018Zgłoszenie na 30.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php


- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej":

- przynależność do grupy docelowej projektu,
- kolejność wpływu poprawnie wypełnionych , podpisanych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w szkoleniu..

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu przy szkoleniach 2 - dniowych.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie i zgłoszenia udziału w szkoleniu. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl


Osoba odpowiedzialna za organizację:
Sylwia Maliszewska
Specjalista ds. współpracy i analiz
tel. 71 770 42 32

Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 marca 2018r. do godziny 13:00.
Data publikacji: 27.02.2018 r.
Pozostałe
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 14.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 13.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 5080
Liczba gości online: