Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ woj. łódzkie, 8-9 listopada 2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli m.in. podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym organizacji pozarządowych (NGO) oraz samorządu (JST), na WIZYTĘ STUDYJNĄ do podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów założonych przez samorządy z terenu województwa łódzkiego.

CO ZOBACZYMY?

1. Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” w Brzezinach – kolebka klauzl społecznych, zwiedzanie m.in. sortowni odpadów komunalnych. Spółdzielnia założona przez Miasto Brzeziny i Powiat Brzeziński. Według NIK: „niektóre z kontrolowanych gmin stosowały klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na szeroką skalę i uczyniły z nich instrument rozwiązywania problemów osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji związanej z zatrudnieniem i integracją społeczną. Należy tu szczególnie wskazać gminę Brzeziny w województwie łódzkim, która zapewniła sobie odpowiednie przygotowanie jako zamawiającego do racjonalnego i skutecznego stosowania klauzul społecznych”.

2. Rawsko-Bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej. Jej założycielami były dwa samorządy z województwa łódzkiego, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz Gmina i Miasto Biała Rawska, Spółdzielnia świadczy usługi m.in. remontowo-budowlane na rzecz TBS, usługi gastronomiczne, porządkowe i komunalne, administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście. Jedyna w Polsce spółdzielnia socjalna prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej (rękodzielnictwo). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ, Burmistrzem Białej Rawskiej.

3. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego – prowadzi Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej–zwiedzanie obiektów DPS i WTZ, spotkania z przedstawicielami, dyskusje.

4. Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych- spotkanie z przedstawicielami Sejmiku oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" - działalność w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz galerii artystycznej twórców z niepełnosprawnościami (przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi). Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My” podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ES: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Usług Społecznych.

PROGRAM 08 -09.11.2018 r.
I dzień
8.11.2018(czwartek)
08:30
– zbiórka, siedziba DOPS ul. Trzebnicka 42-44 Wrocław i wyjazd z Wrocławia
12:00-14:30 – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Communal Service” w Brzezinach, założycielami spółdzielni są Miasto Brzeziny i Gmina Rogów, spółdzielnia realizuje usługi komunalne na terenie miasta Brzeziny i powiatu Brzezińskiego. Przerwa kawowa
14:30-15:00- obiad serwowany przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca”
15:00-18:00 – wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej (usługi komunalne i porządkowe, remontowo-budowlane na rzez TBS, gastronomiczne. Spółdzielnia szczególna, bo prowadząca Zakład Aktywności Zawodowej wytwarzający rękodzieło). Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, ZAZ-u, Burmistrzem Białej Rawskiej, zwiedzanie)
18:00-19:00 – dojazd, kolacja i nocleg w obiekcie hotelowym Tatar w Rawie Mazowieckiej

II dzień
9.11.2018(piątek)
07:00-07:30
- śniadanie w obiekcie hotelowym Tatar
07:30-09:00 - dojazd do Rąbienia AB
09:00-12:00- wizyta w Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Aleksandrowa Łódzkiego, prowadzącej Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej – spotkanie z przedstawicielami fundacji, przerwa kawowa, zwiedzanie DPS, WTZ, przejazd do Łodzi
12:00-14:30- wizyta w Łódzkim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, spotkanie z przedstawicielami Sejmiku oraz Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Prezentacja działalności Sejmiku w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz galerii artystycznej twórców z niepełnosprawnościami. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia OWES, ZAZ, WTZ, ŚDS oraz Centrum Usług Społecznych
14:30-15:00 –obiad, serwowany przez Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi
15:00- wyjazd do Wrocławia. Planowany powrót do siedziby DOPS około 17:30-18:00

Uczestnictwo jest bezpłatne. W ramach wizyty zapewniamy materiały informacyjne, transport z Wrocławia i z powrotem (siedziba DOPS), ubezpieczenie NNW , nocleg, wyżywienie (przerwy kawowe, śniadanie, obiady, kolacja).

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do 31 października 2018 r. na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, Fax. 71 770 42 20

Informujemy, że liczba wolnych miejsc na wizytę studyjną została wyczerpana. O ewentualnych zmianach będziemy informować.

Formularz i regulamin dotyczy nowych uczestników. Pozostałe osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Martą Lebiecką, tel. 500 156 050, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Załączniki:
ProgramProgram
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie

Załączniki w wersji powiększonej:
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowyOświadczenie osoby delegowanej do udziału w projekcie
Data publikacji: 17.10.2018 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 18.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – fundusz alimentacy... 17.12.2018 czytaj »
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 34373
Liczba gości online: