drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Archiwum
Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska


Uprzejmie informujemy o wynikach naboru na szkolenie dotyczące funkcjonowania Centrów Integracji Społecznych. W zakładce wyniki rekrutacji został podany termin w którym dana instytucja otrzymała miejsce. Poszczególne osoby z imienia i nazwiska na minimum 10 dni przed jego rozpoczęciem zostaną poinformowane telefonicznie o terminie szkolenia. W podobny sposób będziemy postępować ze wszystkimi szkoleniami dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska.
Osoba do kontaktu: Renata Hrehorowicz - Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń.W lipcu 2008 r. DOPS we Wrocławiu zorganizował III cykl seminariów pt. "Wniosek beneficjenta o płatność". Seminaria odbyły się w Legnicy i we Wrocławiu.Działania partnerskie: Wizyta studyjna w Szczecinie i Kołobrzegu

Miejsce: Szczecin, Kołobrzeg
Termin wyjazdu: 09.07.2008r. - 11.07.2008r.
Rekrutacja: nabór prowadzony on-line, maksymalna wielkość grupy - 20 osób.
Termin ogłoszenia na stronie internetowej: 18.06.2008r.
Termin upływu zgłoszeń: 01.07.2008r.
Termin wyboru i powiadomienia BO: 02.07.2008r.W czerwcu 2008 r. DOPS we Wrocławiu zorganizował II cykl seminariów pt. "Wdrażanie aktywnych form integracji społecznej przez jednostki pomocy społecznej na Dolnym Śląsku". Seminaria odbyły się w makroregionach Dolnego Śląska. Program obejmował: KONTRAKT SOCJALNY - narzędzie aktywnej integracji w projektach systemowych oraz problemy i trudności z wdrażaniem projektów systemowych - sesja pytań i odpowiedzi.Informujemy, że od 3 kwietnia 2008 r. w ramach projektu systemowego DOPS został zatrudniony specjalista ds. księgowości i rozliczania dotacji. Zakres obowiązków specjalisty obejmuje doradztwo merytoryczne w zakresie niżej wymienionych obszarów:
 • Konstruowania budżetu projektu z EFS:
  • Ogólne zasady kwalifikowalności;
  • Kwalifikowalność wydatków;
  • Kategorie niekwalifikowane;
 • Wniosku o płatność:
  • Opis faktur;
  • Sporządzanie wniosku o płatność;
  • Generator Wniosków Płatniczych;
 • Sprawozdań finansowych;
 • Zasad przepływów środków finansowych przekazywanych z EFS;
Dodatkowe informacje:
 • W każdy poniedziałek, wtorek w godzinach 08:00-16:00 specjalista prowadzić będzie doradztwo w siedzibie DOPS oraz pod nr telefonu.
 • Wszelkie zapytania prosimy kierować także na adres emaila.
 • Istnieje możliwość uzgodnienia wizyty specjalisty w jednostce tworzącej/wdrażającej projekt.
Kontakt ze specjalistą:

Stanisław Wysoczański
Wrocław, pl. Jana Pawła II 8, p. 305
tel. kontaktowy: 071 783 29 18 ; 0 504 754 562 (poniedziałek-czwartek)
e-mail: s.wysoczanski@dops.wroc.plW lutym 2008 r. DOPS we Wrocławiu zorganizował cykl seminariów pt. "Wdrażanie aktywnych form integracji społecznej przez jednostki pomocy społecznej na Dolnym Śląsku". Seminaria odbyły się w makroregionach Dolnego Śląska. Seminaria składały się z dwóch bloków:

1. PARTNERSTWO - jako nowy model pracy w jednostkach pomocy społecznej.
2. Problemy i trudności z wdrażaniem projektów systemowych - sesja pytań i odpowiedzi.

Pierwszy blok przybliżył zainteresowanym jps problematykę partnerstwa (teoretyczne wiadomości, w tym przykłady umów partnerskich; prezentacja partnerstw z danego makroregionu - przykłady tzw. dobrych praktyk).
Drugi blok służył wyjaśnieniom trudności, z jakimi spotkały się jps w trakcie sporządzania projektów - odpowiedzi specjalistów z zakresu aplikowania, tworzenia projektów, budżetu projektu, instrumentów aktywnej integracji.
Seminaria były organizowane w partnerstwie z DWUP we Wrocławiu oraz ROEFS z terenu Dolnego Śląska (ARR Arleg S.A. w Legnicy, Fundacja "Merkury" w Jeleniej Górze, RCWIP w Wałbrzychu).Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska

W dniu 21 stycznia bieżącego roku zakończyła się rekrutacja na szkolenia planowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej na 2008 rok w ramach "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008". Informacje o przydzielonych miejscach na poszczególne szkolenia zostały wysłane mailowo do zakwalifikowanych ośrodków. Instytucje, które nie otrzymały powiadomienia nie zostały zakwalifikowane z powodu ograniczonej liczby miejsc i znajdują się na liście rezerwowej.Z dniem 5 grudnia 2007 r. zostały podane do publicznej informacji Roczne Plany Działań na lata 2007-2008, w tym plan działań dla Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej". Znajdują się one do ściągnięcia na stronie www.pokl.dwup.pl.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią planu Priorytetu VII PO KL wraz z załącznikami dotyczącymi alokacji środków finansowych EFS na poszczególne gminy i powiaty w latach 2007-2008 oraz podziału etatów na upowszechnienie pracy socjalnej w gminach Dolnego Śląska.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora DOPS
Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion