drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Specjalistyczne doradztwo
Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.3
Kontakt z doradcami:


Specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji społecznej
Beata Bagińska

tel. kontaktowy: 071 783 29 18 ; 0 518 050 163
e-mail: b.baginska@dops.wroc.pl


Specjalista ds. księgowości i rozliczania dotacji
Stanisław Wysoczański

tel. kontaktowy: 071 783 29 18 ; 0 504 754 562 (poniedziałek-czwartek)
e-mail: s.wysoczanski@dops.wroc.pl
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion