drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Projekt systemowy DOPS w zakresie
podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej na lata 2007-2008
Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.3
 • Program szkolenia - "Promocja projektu"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Budowanie projektu"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Zawiązywanie grup wsparcia"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Zawiązywanie grup samopomocowych"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Ustawy dot. aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Przygotowanie do tworzenia PAL"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Ustawa o pomocy społecznej"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Praca z osobą długotrwale bezrobotną"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Praca z osobą po przejściach traumatycznych"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Ustawa o świadczeniach rodzinnych"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Praca z rodziną w ujęciu systemowym"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Kontrakt socjalny (moduł I)"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Księgowość finansowa (II etap)"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Sprawozdawczość finansowa (I etap)"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia warsztatowego - "Psychologiczne aspekty kierowania zespołem i jego motywowania"
  - pobierz plik

 • Program szkolenia - "Sprawozdawczość merytoryczna, monitoring i ewaluacja"
  - pobierz plik


Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion