drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Projekt systemowy DOPS w zakresie
podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy społecznej na lata 2007-2008
Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.3Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008, organizuje seminarium pn.:

"Projekty systemowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Dolnym Śląsku w 2008 roku"

Seminarium jest adresowane do beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS.
Termin: 22 grudnia 2008 r.
Miejsce: Wrocław, Filharmonia im. W. Lutosławskiego przy ul. Piłsudzkiego 19
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Rejestracja uczestników: od godz. 10:00 do 10:30.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 071 784 84 90 - Anna Michalewska-Szubert.

Szczegółowy harmonogram seminarium: - pobierz plikDolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008, rozpoczyna rekrutację na szkolenie pn.:

"Proponowane zmiany legislacyjne odnośnie ustawy o pomocy społecznej
i ustaw dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych"

Przedsięwzięcie skierowane jest do kadry kierowniczej i zarządzającej pomocy i integracji społecznej, będącej uczestnikiem naszego projektu.

Termin szkolenia: 8-9.12.2008 r.
Miejsce: Hotel Mercure, Jelenia Góra, ul. Sudecka 63
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 13:00
Rejestracja uczestników od godz. 12:00 do 12:45
Każdy z gości zostanie zakwaterowany w pokoju jednoosobowym.

Prelegentami będą:
 • P. Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • P. Sylwia Boratyńska - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • P. Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • P. Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • P. Wojciech Skiba - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane do 3 grudnia 2008 r. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl

Karta zgłoszenia: - pobierz plikUprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na superwizje dla kadry kierowniczej OPS i PCPR, organizowane w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008. Szkolenie będzie odbywało się we Wrocławiu w terminie 2-3.12.2008 r.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego poniżej, na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
do dnia 14.11.2008 r.

Formularz zgłoszeniowy
- pobierz plikUprzejmie informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na superwizje metodologiczne i psychologiczne organizowane w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008. Do udziału zapraszamy Beneficjentów Ostatecznych projektu (osoby, które uczestniczą w projekcie) spośród pracowników socjalnych. Szkolenie będzie odbywało się we Wrocławiu i obejmuje 2 etapy, w terminach:
a) 18-20.11.2008
b) 09-11.12.2008

Dla osób zainteresowanych, poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który prosimy przesłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl do dnia 5.11.2008 r.

Formularz zgłoszeniowy
- pobierz plikDolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Promocji Projektu. Na szkolenie zapraszamy 70 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS. Szkolenie odbędzie się w terminach: 13-14.11.2008 r., 18-19.11.2008 r. w Szklarskiej Porębie w hotelu Bornit przy ul. Mickiewicza 21.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2008 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz plikDolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Budowania Projektu. Na szkolenie zapraszamy 150 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS, spośród kadry kierowniczej i zarządzającej (m.in. dyrektorzy, kierownicy, kierownicy działów, koordynatorzy projektów systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego), kadry finansowej oraz wolontariuszy NGO, OPS, PCPR.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2008r. O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz plikDolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację na szkolenie z zakresu Przygotowania do tworzenia Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Na szkolenie zapraszamy 42 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego DOPS, spośród kadry kierowniczej i pracowników socjalnych oraz wolontariuszy OPS, PCPR.
Prosimy o wyznaczenie z jednej instytucji 3 uczestników: kierownika instytucji bądź komórki organizacyjnej merytorycznie związanej z aktywną integracją społeczną i 2 pracowników, którzy będą zajmować się realizacją PAL. Cykl szkoleniowy rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w listopadzie br. Będzie obejmował 4 moduły (zjazdy), każdy trwający 3 dni (łącznie 12 dni). Szczegółowy plan szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczamy poniżej.
Jednocześnie informujemy, iż na dane szkolenie nie będą przyjmowane oddelegowania, osoby zgłaszające się mają obowiązek wziąć udział w czterech modułach szkoleniowych. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2008 r.
O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydował termin nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie osoby, zakwalifikowane na szkolenie, poinformujemy telefonicznie 12 września br.

Program szkolenia - "Przygotowanie do tworzenia PAL" - pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy - pobierz plikTERMINY SZKOLEŃ
SIERPIEŃ:

Praca z osobą po przejściach traumatycznych
Termin: 11-12.08.2008, 13-14.08.2008
Pałac Fundacji Św. Jadwigi w Morawie k. Strzegomia

Plan dnia

I dzień
 • 10:15 - rozpoczęcie
 • 11:45 - przerwa kawowa
 • 12:00-13:30 - szkolenie
 • 13:30 - obiad
 • 14:30-16:30 - szkolenie
 • 16:30 - przerwa kawowa
 • 17:00-18:30 - szkolenie
 • 18:30 - kolacja
 • 19:30-21:00 - szkolenie
II dzień
 • 8:30-9:00 - śniadanie
 • 9:00-11:00 - szkolenie
 • 11:15 - przerwa kawowa
 • 11:15-13:30 - szkolenie
 • 13:30 - obiad
 • 14:30-16:00 - szkolenie
 • 16:15 - przerwa kawowa
 • 16:15-17:30 - szkolenie
 • 18:00 - wyjazd
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Termin: 25-26.08.2008
Hotel "Vere Montana", pl. 1 Maja 25a, Kudowa Zdrój

Plan dnia

I dzień
 • 10:00 - rozpoczęcie
 • 11:30-11:45 - I przerwa kawowa
 • 11:45-13:15 - szkolenie
 • 13:15-13:45 - obiad
 • 13:45-15:15 - szkolenie
 • 15:15-15:30 - II przerwa kawowa
 • 16:30 - zakończenie szkolenia
 • 18:30 - kolacja
II dzień
 • 9:00 - śniadanie
 • 10:00-11:30 - szkolenie
 • 11:30-11:45 - I przerwa kawowa
 • 11:45-13:15 - szkolenie
 • 13:15-13:45 - obiad
 • 13:45-15:45 - II przerwa kawowa
 • 16:00 - zakończenie szkolenia
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Termin: 25.08.2008
Pensjonat Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2, Wrocław

Plan dnia
 • 9:00-9:30 - rejestracja uczestników
 • 9:30-11:00 - szkolenie
 • 11:00-11:15 - przerwa kawowa
 • 11:15-12:45 - szkolenie
 • 12:45-13:15 - obiad
 • 13:15-14:45 - szkolenie
 • 14:45-15:00 - przerwa kawowa
 • 15:00-16:00 - szkolenie
 • 16:10 - zakończenie + rozdanie zaświadczeń
WRZESIEŃ:

Ustawa o pomocy społecznej
Terminy: 08.09.2008, 10.09.2008, 12.09.2008, 15.09.2008, 19.09.2008
Pensjonat Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2, Wrocław

Plan dnia
 • 9:00-10:30 - szkolenie
 • 10:30-10:40 - przerwa kawowa
 • 10:40-12:10 - szkolenie
 • 12:10-12:20 - przerwa kawowa
 • 12:20-13:50 - szkolenie
 • 13:50-14:30 - przerwa obiadowa
 • 14:30-16:00 - szkolenie
 • 16:10 - zakończenie + rozdanie zaświadczeń
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion