drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Kontakt

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A)

Sekretariat tel. 071 784 57 53 ; fax: 071 784 57 51
e-mail: dops@dops.wroc.pl


Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka - Zastępca Dyrektora DOPS
e-mail: m.jakacka@dops.wroc.pl
tel. 071 784 57 50

Izabela Łuków - Kierownik Działu Funduszy Unijnych
e-mail: i.lukow@dops.wroc.pl
tel. 071 783 29 17

Kinga Meinert - Koordynator projektu
e-mail: k.meinert@dops.wroc.pl
tel. 071 785 45 60

Renata Hrehorowicz - szkolenia, rekrutacja
e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
tel. 071 784 84 91

Anna Michalewska-Szubert - szkolenia, rekrutacja
e-mail: a.michalewska@dops.wroc.pl
tel. 071 784 84 90

Joanna Bednarska - sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja
e-mail: j.bednarska@dops.wroc.pl
tel. 071 785 45 44

Justyna Góźdź - obsługa finansowa
e-mail: j.gozdz@dops.wroc.pl
tel. 071 785 45 44

Beata Bagińska - doradztwo w zakresie aktywnej integracji społecznej
e-mail: b.baginska@dops.wroc.pl
tel. 071 783 29 18 ; 0 518 050 163

Stanisław Wysoczański - Specjalista ds. księgowości i rozliczania dotacji
e-mail: s.wysoczanski@dops.wroc.pl
tel. 071 783 29 18 ; 0 504 754 562 (poniedziałek-czwartek)
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion