drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności | RSS

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Aktualności i komunikaty

                                                     INFORMACJA !!!

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje,iż w okresie od 01.grudnia 2008r. do dnia 31.grudnia 2008r. będą świadczone usługi specjalistycznego doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów w zakresie aplikowania, wdrażania projektów systemowych oraz konkursowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 7.1.3 Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007 – 2008” z naciskiem na:

a)    Projekty systemowe, księgowość oraz rozliczanie projektów systemowych;

b)    Zawiązywania partnerstwa wraz z przygotowaniem dokumentów związanych z doradztwem;

 
Doradztwo jest świadczone przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG”  S.A  z siedziba w Legnicy przy ul: M. Rataja 26,na postawie zawartej umowy z dnia 27 listopada 2008r. w jednostkach wymienionych w załączniku (plik do pobrania), które wyraziły chęć skorzystania z tego typu usług.

 Doradztwo będzie prowadzone w 4 podregionach, przez następujące osoby:

 Podregion Legnicki Dolnego Śląska

Jarosław Robaczenko, Marta Gajda, Katarzyna Matijczak

 Podregion Wrocławski Dolnego Śląska

Anna Krok, Mariusz Kołodziej

 Podregion Wałbrzyski Dolnego Śląska

Sławomir Mazurek, Mirosław Jankowski

 Podregion Jeleniogórski Dolnego Śląska

Magdalena Sitarz – Plezia, Marta Wiśniewska, Paulina Teluk

 Kontakt do osoby zajmującej się doradztwem:

Pan Mariusz Kołodziej – 664 981 781

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem 071/785 45 60 lub 44

 

 

Zapraszamy do korzystania z usługi !!!Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008, rozpoczyna rekrutację na szkolenie pn.:

"Proponowane zmiany legislacyjne odnośnie ustawy o pomocy społecznej
i ustaw dotyczących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych"

Przedsięwzięcie skierowane jest do kadry kierowniczej i zarządzającej pomocy i integracji społecznej, będącej uczestnikiem naszego projektu.

Termin szkolenia: 8-9.12.2008 r.
Miejsce: Hotel Mercure, Jelenia Góra, ul. Sudecka 63
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 13:00
Rejestracja uczestników od godz. 12:00 do 12:45
Każdy z gości zostanie zakwaterowany w pokoju jednoosobowym.

Prelegentami będą:
 • P. Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • P. Sylwia Boratyńska - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • P. Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • P. Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • P. Wojciech Skiba - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane do 3 grudnia 2008 r. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl

Karta zgłoszenia: - pobierz plikDOPS we Wrocławiu organizuje IV cykl seminariów pt. "Wdrażanie aktywnych form integracji społecznej przez jednostki pomocy społecznej na Dolnym Śląsku". Seminaria odbędą się w makroregionach Dolnego Śląska.

TERMINY i MIEJSCA:
 • Region legnicki
  Miejsce: Qubus Hotel Legnica, ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica,
  Termin: 24 listopada 2008r., godz. 10.00 - 15.00,
 • Region wałbrzyski
  Miejsce: Qubus Hotel Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 45, 58-304 Wałbrzych,
  Termin: 26 listopada 2008r., godz. 10.00 - 15.00,
 • Region jeleniogórski
  Miejsce: Mercure Jelenia Góra, ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra,
  Termin: 27 listopada 2008r., godz. 10.00 - 15.00,
 • Region wrocławski
  Miejsce: Art Hotel i Restauracja, ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław,
  Termin: 28 listopada 2008r., godz. 10.00 - 15.00.
PROGRAM:
 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 - omówienie zmian.
 2. Projekty systemowe - zasady aplikowania w roku 2009.
REKRUTACJA:

Nabór będzie prowadzony on-line. Preferowani będą pracownicy zajmujący się wdrażaniem projektów systemowych. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane
do 20 listopada 2008r. - jednostka może zgłosić maksymalnie dwie osoby. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl

Karta zgłoszenia: - pobierz plikUprzejmie informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na superwizje metodologiczne i psychologiczne organizowane w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008. Do udziału zapraszamy Beneficjentów Ostatecznych projektu (osoby, które uczestniczą w projekcie) spośród pracowników socjalnych. Szkolenie będzie odbywało się we Wrocławiu i obejmuje 2 etapy, w terminach:
 • 18-20.11.2008 ; 09-11.12.2008
  Mercury Wrocław, 50-159 Wrocław, pl. Dominikański 1
 • 02-03.12.2008
  Hotel Patio, 50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 25
Dla osób zainteresowanych, poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który prosimy przesłać na adres: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl do dnia 5.11.2008 r.

Formularz zgłoszeniowy
- pobierz plikWarsztaty specjalistyczne w Strzelcach Opolskich


W ramach specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR w roku 2008 DOPS organizuje kolejne warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy integracji. Tym razem będą to warsztaty w Strzelcach Opolskich. Tematyką warsztatów będzie aktywizacja osób w gorszym położeniu (w tym osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych), którą zajmuje się m.in. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich - www.barkastrzelce.org.pl

Tematyka: AKTYWNE FORMY INTEGRACJI OSÓB W GORSZYM POŁOŻENIU.
Miejsce: Strzelce Opolskie; Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA".
Termin: 17-19.09.2008 r.
Rekrutacja: nabór będzie prowadzony on-line; maksymalna wielkość grupy 20 osób; preferowani będą pracownicy zajmujący się aktywną integracją; jednostka może zgłosić maksymalnie jedną osobę.
Termin upływu zgłoszeń: 11.09.2008 r.
Termin wyboru i powiadomienia BO: 12.09.2008r.
Karta zgłoszenia: pobierz plik pobierz plik
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: b.baginska@dops.wroc.pl

Program

17 wrzesień 2008 r.
09.00 - wyjazd do Strzelec Opolskich; zbiórka: Wrocław, róg ulic Joannitów i Dawida,
11.00 - przyjazd i zakwaterowanie - Dom "BARKA" Kaczorownia,
12.30 - obiad - stołówka OPS,
13.30 - działalność Domu "BARKA" w Doryszowie - wspólnota osób bezdomnych,
15.30 - Dom Matki z Dzieckiem Żędowicach - wsparcie rodzin niepełnych,
18.30 - kolacja - Dom "BARKA" Kaczorownia,
19.00 - Dom "BARKA" Kaczorownia
- "Początki działalności BARKI na terenie Gminy Strzelce Opolskie" - prezentacja,
- "System wsparcia osób bezdomnych na przykładzie Domu BARKA" - prezentacja,
20.30 - czas wolny.

18 wrzesień 2008 r.
8.00 - śniadanie Dom "BARKA" Kaczorownia,
9.00 - Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich - "Rola samorządu terytorialnego we wsparciu działań organizacji pozarządowych",
10.30 - Strzelecka Spółdzielnia Socjalna "Sydoraj", Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Sklep "BARKA",
12.30 - obiad - stołówka OPS,
13.00 - wyjazd na Górę Św.Anny oraz Kamień Śląski,
17.30 - kolacja - Ligota Czamborowa,
18.45 - Dom "BARKA" Kaczorownia - "Praca socjalna z osobą bezdomną",
19.30 - czas wolny.

19 wrzesień 2008 r.
8.00 - śniadanie - Dom "BARKA" Kaczorownia,
9.00 - Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich - "Zatrudnienie socjalne uzupełnieniem systemu pomocy społecznej",
10.30 - Dom "BARKA - Leopold",
12.30 - obiad - stołówka OPS,
13.30 - zakończenie wizyty, przewidywany przyjazd do Wrocławia godz. 16.00.Warsztaty specjalistyczne Szczecin - Kołobrzeg - Łobez / 09-11.07.2008 r.

W dniach 09-11.07.2008 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadził dla 20 pracowników pomocy społecznej z Dolnego Śląska warsztaty specjalistyczne w województwie zachodniopomorskim. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008". Celem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących działań partnerskich - więcej >>30 czerwca 2008 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej uruchomił RSS (Really Simple Syndication). Jest to format przekazywania nagłówków wiadomości, które się ukazują na stronie DOPS. Pełne teksty są dostępne po naciśnięciu linku, który otrzymuje się natychmiast po opublikowaniu. Można je pobrać używając specjalnego czytnika RSS. W celu korzystania należy skontaktować się z informatykiem, który obsługuje jednostkę.Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna rekrutację 60 osób wśród swoich beneficjentów projektu na SUPERWIZJE (III kwartał 2008r.). Szkolenie składać się będzie z dwóch etapów:
I etap: superwizje psychologiczne grupowe 3-dniowe,
II etap: superwizje metodologiczne grupowe 3-dniowe.
Każda osoba uczestniczy w dwóch etapach szkolenia.
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl

Karta zgłoszeniowa - pobierz plikW ramach specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR w roku 2008 DOPS zorganizuje warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy integracji, m.in. w zakresie integracji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz w instytucjach realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania.
Tematyka warsztatów została opracowana z uwzględnieniem oczekiwań beneficjentów projektu, tj. przedstawicieli OPS i PCPR. Więcej informacji w zakładkach: Aktywna integracja oraz Specjalistyczne warsztaty.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion