drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Wsparcie DOPS w procesie budowy partnerstwa
W ramach specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR w roku 2008 DOPS zorganizuje warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy integracji - tzw. dobre praktyki, m.in. w zakresie integracji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz w instytucjach realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania. Zaplanowano trzy warsztaty parodniowe:
  • aktywne formy integracji osób niepełnosprawnych,
  • działania partnerskie,
  • aktywizacja osób w gorszym położeniu.


WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów zamieszczone na stronie mają tylko i wyłącznie charakter przykładowy. Umowy podpisywane przez potencjalnych partnerów powinny mieć charakter indywidualny i dostosowany do potrzeb danego partnerstwa. Konsultacje umów ze specjalistą możliwe są w godzinach pracy specjalisty lub na spotkaniach animacyjnych.

Wzór umowy - partnerstwo zadaniowe - pobierz plik

Wzór umowy - partnerstwo projektowe - pobierz plik
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion