drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Specjalistyczne warsztaty
Kapitał Ludzki      Europejski Fundusz Społeczny      Unia Europejska
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.3W ramach specjalistycznego doradztwa dla OPS i PCPR w roku 2008 DOPS zorganizuje warsztaty specjalistyczne w instytucjach wdrażających aktywne formy integracji - tzw. dobre praktyki, m.in. w zakresie integracji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych oraz w instytucjach realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania.
Zaplanowano trzy warsztaty parodniowe:
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion