drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Aktywne formy integracji osób niepełnosprawnych
Warsztaty specjalistyczne: Kraków, 28-29 maja 2008 r.


W dniach 28-29.05.2008 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował dla 20 pracowników pomocy społecznej z Dolnego Śląska warsztaty specjalistyczne, wyjazdowe w Krakowie pt. "Aktywne formy integracji osób niepełnosprawnych". Warsztaty zostały zorganizowane w ramach "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008". Celem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych.


Wizyta w Pensjonacie i Restauracji U Pana Cogito i U Pani Cogito ZAZ - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie; spotkanie z niepełnosprawnymi pracownikami i menadżerem pensjonatu p. Agnieszką Lewonowską-Banach oraz przedstawicielem Stowarzyszenia dr Hubertem Kaszyńskim, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej) - krótki wykład na temat przyczyn powstawania zaburzeń psychicznych.

     

     

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...

Wizyta w ROPS w Krakowie i zapoznanie się z projektem Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia - projekt finansowany w ramach IW EQUAL; spotkanie z koordynatorem projektu p. Dorotą Leśniak - multimedialna prezentacja projektu.

   

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...

Wizyta w Krakowskiej Fundacji Hamlet prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Szkoleniowo-Doradcze. Spotkanie z:
- kierownikiem ŚDS - Marylą Aleksiejew,
- trenerem zatrudnienia wspieranego - Barbarą Pajdak
- z pracownikiem/osobą niepełnosprawną korzystającą ze wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego.
Wizyta w Cafe Hamlet (ZAZ) prowadzonej przez Fundację.


     

   

   

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...

Spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z Nowej Huty p. Jolantą Janas. Zapoznanie z działalnością stowarzyszenia i jego projektami: "Gdy idę do pracy to życie ma sens" oraz Międzynarodowa sztafeta osób niepełnosprawnych.


sporządziła: Beata BagińskaWarsztaty specjalistyczne w Krakowie


Miejsce: Kraków
Termin: 28-29.05.2008 r.
Rekrutacja: nabór będzie prowadzony on-line; maksymalna wielkość grupy 20 osób; preferowani będą pracownicy zajmujący się osobami niepełnosprawnymi; jednostka może zgłosić maksymalnie jedną osobę.

Termin ogłoszenia na stronie internetowej: 11.04.2008 r.
Termin upływu zgłoszeń: 22.04.2008 r.
Termin wyboru i powiadomienia BO: 25.04.2008 r.
Karta zgłoszenia: pobierz plik
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: b.baginska@dops.wroc.pl


Program:

Wizyta i zapoznanie się z działalnością:
  • Pensjonatu i Restauracji "U Pana Cogito" w Krakowie;
  • Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie;
  • ROPS w Krakowie - "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" - projekt finansowany w ramach IW EQUAL - ROPS w Krakowie;
  • Krakowskiej Fundacji Hamlet:
    • Centrum Szkoleniowo - Doradcze;
    • Cafe Hamlet.
Przebieg warsztatów:

I dzień

7.30 - Wyjazd;
11.30 - Przyjazd do Krakowa;
11.30-14.30 - Wizyta w Pensjonacie i Restauracji "U Pana Cogito" - prezentacja ZAZ-u i działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, w tym przerwa kawowa;
14.30-15.20 - Obiad w Cafe Hamlet;
15.30 - Zakwaterowanie w Hostelu Moon, ul. Senatorska 2;
16.00-17.30 - Prezentacja projektu "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia." ROPS Kraków;
18.00 - Kolacja;
19.00 - Czas wolny.

II dzień

8.30 - Wykwaterowanie;
9.00 - Śniadanie;
10.00 - Zapoznanie się z działalnością Krakowskiej Fundacji Hamlet oraz wizyta w Cafe Hamlet , w tym przerwa kawowa;
14.00-15.00 - Obiad w Cafe Hamlet;
16.00 - Wyjazd do Wrocławia;
20.00 - Przewidywany przyjazd.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion