drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
Projekty realizowane przez DOPS - Wrocław

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

  Europejski Fundusz Społeczny

  Unia Europejska


  Opis projektu

  Aktualności

  Szkolenia

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Wyniki rekrutacji

  Specjalistyczne
     doradztwo


  Aktywna integracja
      społeczna


  Sprawozdawczość
      finansowa w ramach
      projektów unijnych


  Partnerstwa   Specjalistyczne warsztaty   Galeria

  Ważne linki

  Pytania i odpowiedzi

  Archiwum

  Kontakt  Strona główna DOPS

Aktywizacja osób w gorszym położeniu
Warsztaty specjalistyczne: Strzelce Opolskie, 17-19 września 2008 r.


W dniach 17-19.09.2008 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował dla 21 pracowników pomocy społecznej z Dolnego Śląska warsztaty specjalistyczne, wyjazdowe, w Strzelcach Opolskich pt. "Aktywizacja osób w gorszym położeniu". Celem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących działań na rzecz ww. osób, którą zajmuje się m.in. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich (www.barkastrzelce.org.pl).
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach "Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007-2008".

ZREALIZOWANY PROGRAM

17 wrzesień 2008 r.
12.00 - Dom "BARKA" Kaczorownia; obiad - stołówka OPS w Strzelcach Opolskich (gospodarstwo pomocnicze),
13.30 - działalność Domu "BARKA" w Doryszowie - wspólnota osób bezdomnych,
15.30 - Dom Matki z Dzieckiem w Żędowicach - wsparcie rodzin niepełnych,
18.30 - kolacja - Dom "BARKA" Kaczorownia,
19.00 - Dom "BARKA" Kaczorownia
- "Początki działalności BARKI na terenie Gminy Strzelce Opolskie" - prezentacja dokonań Stowarzyszenia,
- "System wsparcia osób bezdomnych na przykładzie Domu BARKA" - Kaczorownia - prezentacja działań.

18 wrzesień 2008 r.
8.00 - śniadanie Dom "BARKA" Kaczorownia,
9.00 - Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich - "Rola samorządu terytorialnego we wsparciu działań organizacji pozarządowych",
10.30-12.30 - Strzelecka Spółdzielnia Socjalna "Sydoraj", Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, Sklep "BARKA" w Strzelcach Opolskich,
12.30 - obiad - stołówka OPS (gospodarstwo pomocnicze),
13.00 - wyjazd na Górę Św.Anny oraz Kamień Śląski,
17.30 - kolacja - Ligota Czamborowa,
18.45 - Dom "BARKA" Kaczorownia - "Praca socjalna z osobą bezdomną",
19.30 - czas wolny; dla chętnych msza święta lub spacer.

19 wrzesień 2008 r.
8.00 - śniadanie - Dom "BARKA" Kaczorownia,
9.00 - Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich - "Zatrudnienie socjalne uzupełnieniem systemu pomocy społecznej",
10.30 - Dom "BARKA - Leopold",
12.30 - obiad - stołówka OPS (gospodarstwo pomocnicze),
13.30 - zakończenie wizyty.

Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Wizyty w domach "Barki" - Kaczorownia, Doryszów, Żędowce, Leopold; spotkanie z mieszkańcami domów i członkami Stowarzyszenia.

     

   

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...


Wizyta w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Środowiskowym Domu Samopomocy.

     

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...


Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i zapoznanie się z projektem systemowym "Nasza praca" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...


Wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach. Zapoznanie się z prowadzoną działalnością; spotkanie z kadrą CIS oraz osobami korzystającymi z usług centrum.

     

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...


Wizyta w Spółdzielni Socjalnej "SYDORAJ" w Strzelcach Opolskich.

   

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć...


Dziękujemy wszystkim za udział, a Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich za profesjonalnie przeprowadzone warsztaty i opiekę nad uczestnikami.
Copyright © Wrocław 2007-2009: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion