drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / O programie

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)

CZY TU ZASZŁA ZMIANA?”

 

18 lutego 2009 r., w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędzimirów k/Pielgrzymki odbyła się konferencja podsumowująca rok realizacji Programu Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Gospodarzem konferencji byli Wójt Gminy Pielgrzymka, pan Tomasz Sybis oraz pani Dorota Wild, Konsultant Regionalny PIS.

 

Spotkanie było okazją do prezentacji tego, co w gminach, które wybrane zostały do Programu wydarzyło się w przeciągu roku – jak przebiegała realizacja usług, czy w gminach zaszła zmiana?

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele gmin: Jemielno, Pielgrzymka, Przeworno, Radków i Wińsko, do których kierowany jest Program oraz lokalni liderzy i stowarzyszenia, a także jednostki realizujące usługi integracji społecznej na danym terenie.

 

Konferencja rozpoczęła się występem dwóch lokalnych zespołów ludowych: „Sami swoi” z Wojcieszyna i „Macierzanki” z Twardocic. Następnie głos zabrali gospodarze spotkania, p. Dorota Wild i Wójt gminy Pielgrzymka, pan Tomasz Sybis, którzy serdecznie powitali wszystkich zgromadzonych.

 

Wójt gminy Pielgrzymka zaznaczył, iż wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy, bowiem wg jego opinii, Sędzimirów jest tym sołectwem, w którym udało się zjednoczyć siły i stworzyć bardzo aktywną grupę mieszkańców pracującą na rzecz swojej miejscowości, m.in. w Sędzimirowie bardzo dobrze działa szkoła społeczna.

 

Następnie głos zabrali: Jarosław Chołodecki – kierownik zarządzający PPWOW-PIS i Piotr Klag – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, którzy zwrócili uwagę na siłę ludzi tworzących daną społeczność, tzw. kapitał ludzki, który jest niezbędny przy realizacji wielu nowatorskich usług społecznych. Piotr Klag przybliżył kilka liczb związanych z wykorzystaniem funduszy na realizacje PIS w gminach i pogratulował zgromadzonym działań, które podejmowali i realizowali na wołanym terenie. Dyrektor Klag w szczególności zwrócił uwagę na to, iż gmina Pielgrzymka jako jedyna spośród pięciu zakwalifikowanych do Programu gmin wykorzystała i rozliczyła w całości przyznane jej na realizacje w 2008 r. środki (1/3 alokacji, czyli 84 515 PLN).

 

Skoro konferencja dotyczyła integracji społecznej, to nie mogło zabraknąć akcentów tejże integracji. Podczas spotkania odbyły się warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Merkury i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali na kilka grup, w których pracowali nad takimi zagadnieniami jak: jak powinna wyglądać dobra konferencja oraz jak przeciwdziałać stresowi podczas wystąpień publicznych?

Wyniki prac w podgrupach zostały przedstawione na forum przez przedstawicieli poszczególnych grup.

Warsztaty z pewnością wprowadziły przyjazną atmosferę i były niejako wprowadzeniem do tego, co działo się w kolejnym etapie spotkania.

 

W kolejnej części spotkania głos należał do przedstawicieli gmin, a przede wszystkim do usługodawców, którzy w gminach realizowali różne usługi społeczne. Każdy z usługodawców przygotował prezentację efektów swojej pracy w danej gminie.

 

Usługi, które realizowali w gminach kierowane były zgodnie z założeniami Programu do trzech grup beneficjentów: osób starszych, dzieci oraz rodzin. Dzięki zaangażowaniu usługodawców w gminach rozpoczęła się aktywność i integracja. Powstały Kluby Seniora, miejsca spotkań i zabaw dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej, świetlice środowiskowe zorganizowano usługi rehabilitacyjne, zajęcia gimnastyczne, spotkania okolicznościowe, pikniki, wycieczki, wypoczynek w czasie wakacji, zajęcia sportowe, zajęcia korekcyjne, warsztaty i kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne i prawne, konkursy gminne itp. Mieszkańcy gmin mogli również brać udział w szkoleniach kierowanych zarówno do nich, lokalnych liderów, organizacji społecznych, jak i pracowników gminy. Tematyka szkoleń była różna i odpowiadała bieżącym zapotrzebowaniom. Były to min.: szkolenia z zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, realizacji projektów, zakładania działalności agroturystycznej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, rozliczenia finansowego w organizacjach pozarządowych. W jednej z gmin (która widzi strategiczne korzyści związane z wytwarzaniem i promocją produktu lokalnego) mieszkańcy zorganizowali kilkudniowy wyjazd do miejsc, które mają doświadczenie w produkcji produktu lokalnego.

 

Podczas spotkania na ręce usługodawców oraz Koordynatorów Gminnych PIS odpowiedzialnych za realizację Programu na danym terenie złożone zostały oficjalne podziękowania za ich wkład wniesiony przy wdrażaniu i realizacji usług społecznych oraz za sumienne realizowanie usług społecznych.

 

 

Podsumowując konferencję należy podkreślić, iż TU ZASZŁA ZMIANA!

 

(MK, DOPS)


Otwarcie konferencji, występ zespołu „Sami Swoi”. Na zdjęciu (od lewej) Dorota Wild – Konsultant Regionalny PIS, Waldemar Weihs – Fundacja Merkury, prowadzący konferencję.

 

Dorota Wild Konsultant Regionalny PIS oraz Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
– uroczyste otwarcie konferencji


 

 

Jarosław Chołodecki, Kierownik Zarządzający PPWOW-PIS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Piotr Klag, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty

 

 

 

 


Wystąpienia przedstawicieli gmin
i usługodawców

Wójt gminy Wińsko pan Dariusz Olejniczak i Koordynator Programu PIS w gminie pani Kinga Pisching

 

Wójt gminy Jemielno pan Czesław Połczyk i Koordynator Programu PIS w gminie pan Ryszard Czerw

 

Zastępca Burmistrza miasta i gminy Radków pani Lidia Jagódka i Koordynator Programu PIS w gminie pani Maria Malik

 

Podziękowania

 

 

Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion