drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Odpowiedzi na często zadawane pytania

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)
PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Czy "Plan działania", "Plan zapotrzebowania na środki" wysyłamy do KR w wersji papierowej czy elektronicznej?
W wersji elektronicznej.

Kiedy ruszy MIS?
Według najnowszych na przełomie lipca i sierpnia.

Od kiedy obowiązuje nas raportowanie kwartalne?
Jeśli gmina nie otrzymała dotychczas środków (czyli jest to sytuacja wszystkich naszych gmin) nie ma podstawy do raportowania realizowanych usług i wydatkowania środków.

Czy gmina może wystąpić o kolejne 25% "zaliczki" jeśli fizycznie nie zeszły z jej konta wczesniejsze środki, a jedynie otrzymała od usługodawcy kolejne rachunki?
Nie, nie może. W programie obowiązuje zasada ujęcia kasowego; czyli moment dokonania przelewu z konta gminy na konto usługodawcy daje prawo do wystąpienia o kolejne środki.

Czy gmina może zakładać własne środki w celu rozliczenia usługodawców i dopiero wnioskować o środki z PPWOW?
Nie. Nie ma takiej możliwości. Gmina powinna rozliczać się środkami z zaliczek pobieranych nawet do 2 razy w miesiącu. Wszystkie środki spływające do gminy są zaliczkami, a nie refundacją.

Ile czasu będą spływały środki do gminy od momentu złożenia "Wniosku o zaliczkę"?
ROPS składa zbiorcze wnioski o przekazanie środków do UW dwa razy w miesiącu (terminy poniżej), a UW ma 5 dni roboczych na ich realizację. ROPS przekazuje do Urzędu Wojewódzkiego zbiorczy wniosek o wypłaty dla gmin w terminach:
  • do 15-tego dnia danego miesiąca dla wniosków złożonych pomiędzy 28-ym dniem poprzedniego miesiąca a 12-tym dniem danego miesiąca,
  • do 30-tego dnia danego miesiąca dla wniosków złożonych pomiędzy 13-tym a 27-ym dniem danego miesiąca,
  • Urząd Wojewódzki dokonuje wypłat środków do gmin 2 razy w miesiącu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od ROPS (zob. załącznik "przepływ środków" w zakładce WAŻNE TERMINY).
Ta sama procedura obowiązuje dla wszystkich zakontraktowanych środków, a więc również dla ostatnich 20% wartości każdego kontraktu.


Kiedy gmina może wnioskować o kolejną zaliczkę?
O zaliczki można wnioskować do 2 razy w m-cu. Po wypłaceniu zaliczki lub transzy dla usługodawcy, gmina może złożyć rozliczenie i wnioskować o kolejną zaliczkę (w ramach limitu do 25% wartości zawartych umów na usługi).

Kiedy można wnioskować o zaliczkę na wypłatę 20% środków po zakończeniu danej usługi: czy po zakończeniu tej pojedynczej usługi,czy zbiorczo po złożeniu raportu kwartalnego przez gminę?
Po zakończeniu danej usługi, w ramach jednego z dwóch w miesiącu terminów wnioskowania zaliczek.

Co w sytuacji, gdy Usługodawca złożył sprawozdanie z całej usługi, a jeszcze nie opłacił faktur, które podał w raporcie jako poniesione koszty? Jak to się ma do zgodności przepływów kasowych z dowodami finansowymi?
Procedury Banku Światowego nie wymagają składania przez Usługodawcę kserokopii potwierdzeń płatności, a na podstawie umowy z Bankiem Światowym prawo międzynarodowe staje się dominującym nad prawem polskim w ramach umów zawieranych z Usługodawcami na podstawie procedur CPP. Założeniem programu jest umożliwienie świadczenia usług zwłaszcza takim organizacjom i podmiotom, które działają lokalnie i nie posiadają własnych środków. Usługodawca powinien rozliczać się z gminą raportem merytorycznym, który ma służyć wstępnej ocenie efektywności usługi, wskazaniu liczby usługobiorców i ich satysfakcji z usług, pokazując jedynie zestawienie poniesionych kosztów, a nie kserokopiami faktur i wyciągami bankowymi.

Czy do uznania rozliczenia wcześniejszych zaliczek i otrzymania kolejnej zaliczki dla gminy potrzebny jest raport kasowy z gminy o dokonaniu płatności ostatnich 20% na konto usługodawcy? Czy powinna posiadać rezerwę budżetową na ten cel?
Nie, wręcz jest to niemożliwe, gdyż w PIS nie ma refundacji (patrz wcześniejsze odpowiedzi). Gmina po otrzymaniu raportu merytorycznego i jego zatwierdzeniu od usługodawcy powinna jak najszybciej przygotować wniosek o zaliczkę (mogą być składane do ROPS do 2 razy w miesiącu) i czekać na środki, a po ich otrzymaniu uregulować należność usługodawcy.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion