drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Ważne informacje

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)
PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Instrukcja nt wprowadzania środków PIS do budżetu gminy - pobierz plik
Informacja nt kursu Euro do przeliczania wartości umów <2000 Euro - pobierz plik
Kryteria oceny aktualizacji strategii - pobierz plikWypełnianie plików finansowych:
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na sposób wpisywania liczb do formularzy oraz nienaruszanie formuł.
Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisywanie do formularzy finansowych NAZWY GMINY. Może się zdarzyć, że środki dla UW zostaną przyznane na nieistniejącą gminę.Aktualizacja "Planu zapotrzebowania na środki" powinna zawierać środki zgłoszone obecnie, tj. do końca III kwartału oraz sposób ich faktycznego wykorzystania. Np. jeżeli gmina zgłosiła zapotrzebowanie na II i III kwartał jak poniżej:

Razem II kwartał 2008lip 2008sie 2008wrz 2008Razem III kwartał 2008
8 000,0010 000,0011 000,005 000,0026 000,00

a nie zdążyła z realizacją konkursów w II kwartale i przeniosła je np. na sierpień, to środki planowane na IV kwartał musi pomniejszyć o te zgłoszone w poprzednich. A zatem może się tak zdarzyć, że zapotrzebowanie na IV kwartał będzie wynosić 0 PLN.UWAGA! IV kwartał to koniec roku budżetowego i wszystkie środki finansowe przyznane do 31.12.2008 r. Gminy będą musiały rozliczyć, a uzyskane i niewydatkowane środki zwrócić lub zgłosić do tzw. środków niewygasających. Oznacza to, że niewykorzystane środki w 2008 r. nie przechodzą automatycznie na 2009 r. Będzie trzeba ponownie o nie wnioskować. Tym ważniejsze jest zatem, aby zostały one zgłoszone w prawidłowej wysokości, bez nadwyżek, aby zwrotów było jak najmniej.Nasze gminy planują zakończyć wypracowywanie/aktualizowanie strategii w najbliższym czasie i dlatego też każda gmina musi indywidualnie ocenić w jakim momencie najbardziej prawdopodobna jest jej formalne przyjęcie, a tym samym możliwość korzystania z całej kwoty alokacji - z tego oraz czasu zatwierdzania planów działania i trwania postępowań konkursowych może wynikać konieczność zaplanowania środków całej alokacji już w I kwartale 2009 r. Proszę zatem pamiętać, aby nie ograniczać się w takim przypadku do 1/3 środków.Klasyfikacja środków PIS wprowadzanych do budżetu:

Klasyfikacja po stronie dochodów

Po stronie dochodów środki otrzymają następującą klasyfikację budżetową:
Część 44: 44 - Zabezpieczenie społeczne
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność
Paragraf: 2023 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; gdzie czwarta cyfra 3 oznacza Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego)

Klasyfikacja po stronie wydatków

Po stronie wydatków środki otrzymają następującą klasyfikację budżetową:
Część 44: 44 - Zabezpieczenie społeczne
Dział: 852 - Pomoc społeczna
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność
Paragraf: Odpowiedni paragraf wydatków bieżących z czwartą cyfrą 3; gdzie czwarta cyfra 3 oznacza Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych (symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego).
Zaleca się przy pierwotnym wprowadzaniu środków do budżetu gminy stosowanie po stronie wydatków paragrafu 4303 Zakup usług pozostałych.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion