drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Realizacja Programu Integracji Społecznej - Etap I

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)
PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Etap I - wspólna ocena sytuacji

Początkowy etap realizacji Programu polegał na spotkaniach konsultanta programu z przedstawicielami gmin. Ich celem było omówienie aktualnej sytuacji w gminie (min. problemy społeczne, aktywność mieszkańców, istniejące na terenie gminy organizacje pozarządowe, nieformalne grupy działania, indywidualni liderzy) oraz wspólna ocena dokumentu, którym jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - GSRPS. Jest to o tyle kluczowy dokument dla realizacji naszego Programu, że jego zapisy wyznaczają standardy realizacji usług społecznych, definiują problemy społeczne, wskazują narzędzia rozwiązywania problemów, a także wyznaczają kierunki rozwoju gminy w zakresie przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji poszczególnych grup jej mieszkańców.

Dwoma podstawowymi kryteriami oceny strategii były: aktualność dokumentu (dane nie starsze niż 3 lata) oraz rzeczywisty udział mieszkańców (warsztaty, spotkania, ankiety) w diagnozowaniu problemów społecznych występujących na terenie gminy oraz stworzeniu wizji wspólnych działań.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion