drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Realizacja Programu Integracji Społecznej - Etap II

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)
PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Etap II - Plany Działania na 1/3 alokacji

Do momentu uaktualnienia/opracowania Strategii, gmina ma do swojej dyspozycji na realizację usług społecznych 1/3 przyznanych jej środków. Kolejny etap realizacji Programu polega więc na opracowaniu Planów Działania obejmujących właśnie tą część alokacji.

W momencie zatwierdzenia aktualnej strategii (po zakończeniu warsztatów z udziałem mieszkańców Rada Gminy przyjmuje oficjalnie nowy dokument) pula środków dla każdej gminy zwiększa się do 100% alokacji.

Pierwsze Plany Działania powstają na podstawie istniejących dokumentów strategicznych gminy oraz konsultacji z mieszkańcami.

W 2 tygodnie po zaakceptowaniu Planu Działania gmina ma obowiązek przekazać do MPiPS, za pośrednictwem konsultanta oraz DOPS-u, planowane zapotrzebowanie na środki.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion