drukuj Drukuj
Województwo Dolnośląskie
PPWOW - PIS / Realizacja Programu Integracji Społecznej - Etap III

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

  Strona główna DOPS

    O programie

    Aktualności     Realizacja Programu
        Integracji Społecznej     Dokumenty

    Dobre praktyki

    Kontakt

    Galeria  Biuletyn Informacji Publicznej

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW - PIS)
PPWOW - PIS            Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej


Etap III - Warsztaty/Partycypacja

Następnym ważnym momentem realizacji Programu są warsztaty dotyczące budowy Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z udziałem mieszkańców gminy. Spotkania te prowadzić będą specjalnie do tego wybrani i przygotowani moderatorzy.
W naszym województwie są nimi: Damian Dec, Łukasz Domagała, Zenon Matuszko, Waldemar Weihs.
Podczas tych spotkań (ich liczba została indywidualnie dostosowana do potrzeb każdej gminy) powinny powstać m.in.:
 • diagnoza sytuacji w gminie,
 • określenie zasobów materialnych i niematerialnych gminy,
 • projekty działań przeciwdziałających problemom społecznym,
 • model współpracy urzędu gminy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.
Efektem przeprowadzonych warsztatów powinno być uaktualnienie istniejącej strategii lub zarys nowego dokumentu, a także pomysły konkretnych działań, do realizacji których zaproszeni zostaną mieszkańcy.
Warsztaty mogą rozpocząć lub utwierdzić podjęty przez gminę proces nawiązania takiej współpracy - zwyczaj dialogu urzędu gminy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami, liderami.
Model współpracy z mieszkańcami (partycypacji mieszkańców w procesie decyzyjnym) to m.in.:
 • poszanowanie praw drugiej strony do własnego stanowiska/partnerzy dla siebie,
 • wzajemne zrozumienie,
 • otwartość na argumenty drugiej strony,
 • umiejętność dzielenia się władzą wykonawczą,
 • dzielenie się odpowiedzialnością,
 • podział obowiązków,
 • wspólne projekty i ich realizacja,
 • wspólne sukcesy.
Copyright © Wrocław 2007-2008: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion