Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne
Data ogłoszenia: 08.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: -
Jednorazowa dostawa: „Dostawa artykułów biurowych – Zadanie 1” i/lub „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz odbiór pustych opakowań i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji – Zadanie 2” i/lub „ Dostawa papieru komputerowego – Zadanie 3” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: 420240-2009
Zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń z zakresu Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego dla kadry kierowniczej dla 80 osób podzielonych na 4 odrębne zjazdy po 20 osób. Szkolenie obejmuje 4 szkolenia jednodniowe 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: 420308-2009
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi restauracyjnej wraz z wynajmem sali szkoleniowej w ramach szkolenia z zakresu Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego dla kadry kierowniczej przez Hotel Vega w czterech terminach.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.12.2009 r.
Nr ogłoszenia: 413940-2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i noclegowych wraz z wynajmem sal szkoleniowych na szkolenie z zakresu "Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 411902-2009
Przetarg nieograniczony na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – Zadanie 1, Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych monitorów LCD – Zadanie 2, Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego komputera przenośnego (laptopa) – Zadanie 3, Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) – Zadanie 4, Dostawa fabrycznie nowych różnych akcesoriów komputerowych – Zadanie 5 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 408728-2009
Wykonanie usługi wydania publikacji i broszury w podziale na zadania: Zadanie 1 – Wydanie publikacji „Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? Scenariusze zajęć” w nakładzie 10.000 egzemplarzy - w ramach realizacji zadania „Dolnośląski Rok Rodziny” Zadanie 2 – wydanie publikacji „Problematyka aktywizacji fizycznej seniorów” w nakładzie 10.000 egzemplarzy - w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu „Nestor 2009”. Zadanie 3 – Wydanie biuletynu w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 402800-2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu - Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2009 r.
Nr ogłoszenia: 391508-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Badanie zbieżności celów projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" z potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej przewidzianej w Szczegółowym Opisie priorytetów PO KL dla podziałania 7.1.3 - na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) "  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 364670-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie badań terenowych do projektu badawczego pt. „Dolnośląska Rodzina ” ramach realizacji zadania „Dolnośląski Rok Rodziny” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) ”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 359826-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: „Praca z osobą starszą” w podziale na zadania: Zadanie 1 - „Plany indywidualnego wsparcia” Zadanie 2 – „Seksualność osób starszych” Zadanie 3 – „Aktywizacja i wspieranie osób starszych” Zadanie 4 – „Praca z chorym na Alzheimera” Zadanie 5 – „Praca z trudnym podopiecznym” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 359606-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: "Budowanie i zarządzanie projektami EFS" - "Obsługa finansowa projektu" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.10.2009 r.
Nr ogłoszenia: 351760-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia - Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Zamówienia publiczne na dostawy i usługi realizowane z EFS na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.09.2009 r.
Nr ogłoszenia: 165403 - 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług - Świadczenie usług hotelarsko - restauracyjnych wraz z wynajmem sal wykładowych na potrzeby szkolenia z zakresu -Zarządzanie zasobami ludzkimi-, dla kadry zarządzającej z obszaru pomocy i integracji społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.09.2009 r.
Nr ogłoszenia: 165353 - 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu - Zarządzanie zasobami ludzkimi-, dla kadry zarządzającej z obszaru pomocy i integracji społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.08.2009 r.
Nr ogłoszenia: 275046-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia - Budowanie i zarządzanie projektami EFS w podziale na zadania - zadanie 1 Budowanie i funkcjonowanie zespołów projektowych, Zadanie 2 Zarządzanie projektem, Zadanie 3 Promocja projektu w ramach projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.08.2009 r.
Nr ogłoszenia: 272088-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia - Szkolenie językowe -z zakresu kursu z języka angielskiego dla beneficjentów projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.08.2009 r.
Nr ogłoszenia: 272082-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Budowanie i zarządzanie projektami EFS w podziale na zadania: Zadanie 1 - Zamówienia publiczne na dostawy i usługi realizowane z EFS Zadanie 2 - Obsługa finansowa projektu na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 250844-2009
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) - Zadanie 1, dostawę 1 sztuki oprogramowania komputerowego specjalistycznego - Zadanie 2; na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 249142-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Szkolenia językowe z zakresu kursu języka angielskiego (zadanie 1) i kursu języka niemieckiego (zadanie 2)dla beneficjentów projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 247674-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Instrumenty aktywnej in tegracji w podziale na zadania: Zadanie 1 - Program aktywności lokalnej Zadanie - 2 Program integracji społecznej osób niepełnosprawnych Zadanie 3 - Kontrakt socjalny i jego odmiany na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 225074-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Warsztaty rozwoju osobistego w podziale na zadania: Zadanie 1 - Radzenie sobie ze stresem. Zadanie 2 - Warsztaty pracy superwizją na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 225002-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: Praca z rodziną w podziale na zadania: Zadanie 1 - Praca z rodziną w ujęciu systemowym. Zadanie 2 - Asystent rodziny na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 223116-2009
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej, hotelarskiej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia: „Praca z osoba niepełnosprawną”w podziale na zadania: Zadanie 1 - „Praca z osoba zaburzoną i psychicznie chorą.” Zadanie 2 – „Seksualność osób zaburzonych i psychicznie chorych” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pl. Jana Pawła II 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.07.2009 r.
Nr ogłoszenia: 220336-2009
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promujących w formie rożnych wyrobów włókienniczych - dla projektu - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 208798-2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 193076-2009
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych kserokopiarek – Zadanie 1, Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) – Zadanie 2, Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) – Zadanie 3, Dostawa 1 sztuki oprogramowania komputerowego specjalistycznego – Zadanie 4; Dostawa programu antywirusowego – użytkowego – Zadanie 5; na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 181522-2009
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego, fabrycznie nowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 174418-2009
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promujących w podziale na zadania: Zadanie 1 - Dostawa artykułów promujących w formie plakatów, ulotek i notesów, tablic informacyjnych i oznakowań graficznych; Zadanie 2 - Dostawa artykułów promujących w formie gadżetów przemysłowo - biurowych; Zadanie 3 - Dostawa artykułów promujących w formie różnych wyrobów włókienniczych - dla projektu - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.06.2009 r.
Nr ogłoszenia: 174282-2009
Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie wynajmu sali oraz usługi cateringowej dla uczestników projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Jana Pawła II 8 (budynek A) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 161158-2009
Dostawa i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych kserokopiarek – Zadanie 1, Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) – Zadanie 2, Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) – Zadanie 3, , Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego – Zadanie 4 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A) ”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 152844 - 2009
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/usługi na świadczenie przez hotel usług hotelarskich, restauracyjnych i noclegowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 151974 - 2007
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/dostawy artykułów biurowych i papierniczych - Zadanie 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. kserokopiarek, faxów oraz odbiór pustych opakowań i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji - Zadanie 2. Dostawa papieru komputerowego. - Zadanie 3. na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedziba we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II8 (budynekA). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 144486 - 2009
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie wynajmu sali oraz usługi cateringowej dla uczestników projektu Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: 139714 - 2009
Przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz dostawę artykułów promujących dla projektu - Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.05.2009 r.
Nr ogłoszenia: -
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę: "Dostawa artykułów biurowych" - Zadanie 1, "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz odbiór pustych opakowań i poddanie ich recyklingowi lub utylizacji" - Zadanie 2, "Dostawa papieru komputerowego" - Zadanie 3 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Jana Pawła II nr 8 (budynek A). 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.04.2009 r.
Nr ogłoszenia: 117282 - 2009
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i monitorem LCD - Zadanie 1, Dostawa i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych kserokopiarek - Zadanie 2, Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) - Zadanie 3, Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, fax) - Zadanie 4, Dostawa fabrycznie nowych różnych akcesoriów komputerowych - Zadanie 5, Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego - Zadanie 6 na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 58592
Liczba gości online: