Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2016
Data ogłoszenia: 27.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie na usługi społeczne na sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Opracowanie koncepcji zamówień społecznie odpowiedzialnych w województwie dolnośląskim na rzecz projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: jednorazową dostawę „Niszczarek”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na: Świadczenie usługi prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" pn. Źródła finansowania Centrów Integracji Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: jednorazową dostawę kalendarzy na 2017 rok . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi wydruku i dostawy publikacji "Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: jednorazową dostawę "Papieru komputerowego" . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA ZADANIE – DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ OŚRODEK ADOPCYJNY.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi wydruku i dostawy publikacji "Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przygotowania projektu graficznego, składu, wydruku, oprawy i dostawy publikacji „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań informacyjno-doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Wsparcie i finasowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: opracowanie graficzne, skład, druk oraz dostawę publikacji pod roboczym tytułem "Ogród dla seniora. W jaki sposób zielona opieka przyczynia się do poprawy, jakości życia osób starszych." 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2016 r.
Nr ogłoszenia: 326705-2016
Zapewnienie usług cateringu wraz z wynajmem sal na potrzeby przeprowadzenia spotkania informacyjnego w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań informacyjno-doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Ekonomia społeczna w polityce gmin i powiatów". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach spotkania informacyjnego dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w zakresie tematyki: „Ekonomizacja 3 Sektora” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach spotkania informacyjnego dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w zakresie tematyki: „Jak podmioty Ekonomii Społecznej mogą włączyć się w strategię CSR przedsiębiorstw?”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach spotkania informacyjnego dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w zakresie tematyki: „W poszukiwaniu odpowiedzialnych społecznie realizatorów zadań samorządu - znak „Zakup Prospołeczny” jako gwarant jakości” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji przygotowania analizy pn. "Analiza sprawozdawczości z działań merytorycznych i finansowych wobec podmiotów finansujących działalność WTZ"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania analizy pn. "Dokumentacja działań merytorycznych WTZ na terenie województwa dolnośląskiego. Analiza dokumentów jakie posiadają WTZ"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 5.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki związanej z obszarem tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej pt. „Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy – dobre praktyki we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Usługa społeczna na zapewnienie usług cateringowych/wyżywienia dla uczestników cyklu szkoleń na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: opracowanie projektu publikacji pod roboczym tytułem: „Ekonomia społeczna w budowaniu relacji biznesowych”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.09.2016 r.
Nr ogłoszenia: 314686-2016
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu pięciu specjalistycznych szkoleń pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podstawowy algorytm postępowania" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.09.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: opracowanie projektu publikacji pod roboczym tytułem: „Ekonomia społeczna w budowaniu relacji biznesowych”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.09.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” pn. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w podmiotach reintegracyjnych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.09.2016 r.
Nr ogłoszenia: 309509-2016
Przetarg nieograniczony na Zapewnienie usług cateringu na potrzeby uczestników konferencji "Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na:
Świadczenie usług prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: zapewnienie sali szkoleniowej dla 30 osób.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.07.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.07.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA ZADANIE - DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU - DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Aspekty społeczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - nowe regulacje w ustawie Pzp. Praca warsztatowa z wykorzystaniem przykładowych wzorów dokumentów dla PES i JST" .  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych - współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Dobre praktyki".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – aspekty prawne i finansowo- księgowe.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dot.: Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, STWiOR, planu BIOZ, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń pawilonu z dostosowaniem na potrzeby pomieszczeń biurowych oraz zmianie przeznaczenia użytkowania- funkcji budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.05.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot: Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.05.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.05.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę mebli biurowych dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul.Hubskiej 7. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul.Hubskiej 7. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji badania pn. "Badanie monitoringowe dolnośląskiego sektora ekonomii społecznej oraz działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi eksperckiej (2 ekspertów) w zakresie tematyki związanej z: Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku "Zakup prospołeczny" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.04.2016 r.
Nr ogłoszenia: 42443-2016
Przetarg nieograniczony na Usługa najmu Sali szkoleniowej wraz z zapewnieniem wyżywienia/cateringu dla uczestników Treningu kompetencji wychowawczych 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prelegenta podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2016 r.
Nr ogłoszenia: 36821-2016
Przetarg na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie treningu pt. "Trening kompetencji wychowawczych" wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w podziale na zadania. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi eksperckiej (2 ekspertów) w zakresie tematyki związanej z partycypacją obywatelską, w szczególności praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i uczestnictwem w konsultacjach społecznych ramach spotkania doradczo-informacyjnego we Wrocławiu dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.02.2016 r.
Nr ogłoszenia: 30832-2016
Przetarg na świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pn. "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na zadania:
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.02.2012 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Zadanie 1 - Oferta na realizację usługi jednorazowego sprzątania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynku biurowego przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu
Zadanie 2 -Oferta na usługę sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 7 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.02.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta na realizację usługi polegającej na wynajmie pojazdów do transportu wraz z kierowcą i osobami do załadunku i rozładunku przewożonego wyposażenia na potrzeby przeprowadzki Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.01.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta dotycząca 1- rocznego przeglądu – okresowej kontroli instalacji gazowej na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.01.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta dotycząca Wykonania usług kominiarskich, w tym przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.01.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta dotycząca 5-letniego i 1- rocznego przeglądu budowlanego, sanitarnego oraz przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.01.2016 r.
Nr ogłoszenia: 4907-2016
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych wraz z wynajmem sal na potrzeby przeprowadzenia spotkań w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Os priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 23499
Liczba gości online: