Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2018
Data ogłoszenia: 23.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) DOPS/ZP/251-3/2018  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Jednorazowy zakup wraz z dostawą materiałów warsztatowo/seminaryjnych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu ‘Koordynacja ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim”. Projekt jest współfinansowany ze Środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Wydruk publikacji pn. „Siła Ekonomii Społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” na potrzeby projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.01.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.01.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 66440
Liczba gości online: