Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych Projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja"
Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna", tj.:
  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji wspierających ekonomię społeczną
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
  • przedstawicieli nauki i biznesu
  • podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych
  • publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.
Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 29 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres d.butryn@dops.wroc.pl na dołączonym formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja" dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
https://dops.wroc.pl/bip/ w zakładce Otwarte konsultacje społeczne oraz
http://kupujespolecznie.pl/ w zakładce aktualności.

Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji, jak również złożone w innej formie niż określone jako wzór formularza, nie zostaną uwzględnione.


Projekt RPRES 2016 -2020 - aktualizacjaProjekt RPRES 2016 -2020 - aktualizacja
Formularz zgłaszania uwag RPRES - aktualizacja Formularz zgłaszania uwag RPRES - aktualizacja
Data publikacji: 28.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do dnia 20.01.2020 r. na szkolenie:
Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r. Miejsce szkolenia ? Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Beata Oleksy -... czytaj całość »
Data publikacji: 20.01.2020 r.
Pilotaż centrów usług społecznych
1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30... czytaj całość »
Data publikacji: 15.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r. Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Beata Oleksy... czytaj całość »
Data publikacji: 9.01.2020 r.
Życzenia Bożonarodzeniowe
... czytaj całość »
Data publikacji: 20.12.2019 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 3584
Liczba gości online: