Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Informacja
Szanowni Państwo,
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronowirusa ( wywołującą CIVID-19), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników DOPS, informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy DOPS będą wykonywać swoje zadania z wykorzystaniem pracy zdalnej.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, tj.
  1. poczty elektronicznej dops@dops.wroc.pl oraz na adresy poszczególnych pracowników,
  2. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), ewentualnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Możliwość wejścia do budynku DOPS będą mieli tylko i wyłącznie pracownicy DOPS, DODN oraz osoby współpracujące. Wszystkie dokumenty prosimy o pozostawianie na portierni (parter budynku).

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Dyrekcja Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Data publikacji: 17.03.2020 r.
Życzenia Wielkanocne
... czytaj całość »
Data publikacji: 7.04.2020 r.
Informacja
Formularz Oceny zasobów pomocy społecznej w CAS (Centralnej Aplikacji Statystycznej) za rok 2019 Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Na podstawie informacji otrzymanych od Ministerstwa Rodziny,... czytaj całość »
Data publikacji: 17.03.2020 r.
Informacja o odwołaniu szkoleń
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że poniższe szkolenia w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" zostają odwołane. "Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży" zaplanowane w dniach 24.03... czytaj całość »
Data publikacji: 11.03.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 03.03.2020 r., 10.03.2020 r., 24.03.2020 r., 31.03.2020 r. Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław ... czytaj całość »
Data publikacji: 19.02.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę" Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 25.02.2020 r., godz. 8.00 - 16.00 Grupa II - 27.02.2020 r., godz. 8.00 - 16.00 Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki... czytaj całość »
Data publikacji: 4.02.2020 r.
Konsultacje projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja"
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja". ... czytaj całość »
Data publikacji: 29.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych Projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja"
Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna", tj.: przedsiębiorstw społecznych podmiotów ekonomii społecznej organizacji pozarządowych instytucji wspierających ekonomię społeczną przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym... czytaj całość »
Data publikacji: 28.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do dnia 20.01.2020 r. na szkolenie:
Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r. Miejsce szkolenia ? Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Beata Oleksy -... czytaj całość »
Data publikacji: 20.01.2020 r.
Pilotaż centrów usług społecznych
1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30... czytaj całość »
Data publikacji: 15.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r. Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Beata Oleksy... czytaj całość »
Data publikacji: 9.01.2020 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 1034
Liczba gości online: