Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W ZAKRESIE I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w naborze na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”.

Szkolenie jest jednym z warunków uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego – o czym mowa w § 8.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012, poz.486). Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnienie łącznie wszystkich wymagań w § 8.1 pkt.1-2 ww. rozporządzenia tj. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz co najmniej 2 –letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Planowany termin realizacji szkolenia od października 2019r. do czerwca 2020 r., szkolenie realizowane w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

Szczegóły dotyczące zakresu wsparcia ( zwrotu kosztów dojazdów, wyżywienia, noclegów, opłat za egzamin) oraz szczegółowe informacje o terminie przyjmowania zgłoszeń oraz formie przesyłania zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w zakładce specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny-nabór http://www.rops-opole.pl

Na ww. stronie internetowej, znajdą Państwo również niezbędne załączniki do wzięcia udziału w naborze. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za rekrutację w ROPS Opole p. Martyna Mrukot-Kostrzycka Tel. 77, 44-15-250 wew. 16, e-mail: mmk@rops-opole.pl

Rekrutacja prowadzona jest do 15.08.2019r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu nie prowadzi rekrutacji na ww. szkolenie oraz nie udziela informacji związanych z zasadami udziału w naborze na szkolenie. Kontakt w sprawie specjalizacji wyłącznie z ROPS w Opolu.

Załączniki:
 	Karta zgłoszeniowa/formularz zgłoszeniowy Karta zgłoszeniowa/formularz zgłoszeniowy
 	Wzór zaświadczenia potwierdzenia zatrudnienia i stażu Wzór zaświadczenia potwierdzenia zatrudnienia i stażu
 	Wzór zobowiązania umowy z pracodawcą Wzór zobowiązania umowy z pracodawcą
Data publikacji: 19.06.2019 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 20.12.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 28.11.2019 czytaj »
Gala VIII Edycji Konkursu "zDolne NGO"... 25.11.2019 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 18.11.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 31.10.2019 czytaj »
Szkolenie „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach ... 24.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 23.10.2019 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 16.10.2019 czytaj »
Zaproszenie na konferencję Opieka wytchnieniowa w perspektyw... 14.10.2019 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 5259
Liczba gości online: